Kalp damar hastalıkları polikliniği

Hipertansiyon

Koroner yoğun bakım ünitesi

EKG

EKOKARDİYOGRAFİ

EFOR TESTİ

RİTİM HOLTER

TANSİYON HOLTER

DAMAR HASTALIKLARININ TANI VE TAKİBİ İÇİN

KAROTİS POPPLER ( ARTERİYEL VE VENÖZ) 

YUKARI