HAKKIMDA

Doğum Yeri: Akçadağ/MALATYAE-mail :drosmaninci@gmail.com
Eğitim
 • İlkokul                                   : Ziya Gökalp İlkokulu 1961
 • Ortaokul                               : Akçadağ Orta Okulu  1964
 • Lise                                      : İstanbul Kabataş Erkek Lisesi           1967
 • Üniversite                            : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi     1974
 • Patoloji Uzmanlığı               : İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Patoloji ABD  1981
 • Üroloji Uzmanlığı                : Trakya Üniv. Tıp Fak. Üroloji ABD        1984
 • Uzman                    : Trakya Üniv. Tıp Fak. Üroloji ABD        07.11.1984-01.08.1985
 • Yrd. Doç.                : Trakya Üniv. Tıp Fak. Üroloji ABD         01.08.198-07.11.1988
 • Doçent                    : Trakya Üniv. Tıp Fak. Üroloji ABD          07.11.1988
 • Profesör                  : Trakya Üniv. Tıp Fak. Üroloji ABD          25.01.1994

 

İş Deneyimi
 1. Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığı                                          31.03.1986-25.12.2007
 2. Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanlığı                                 12.05.1994- 14.10.1994                                                                                              07.12.2004- 25.12.2007
 3.  Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği                             13.02.1989-13.02.1992
 4.   Dönem V. Eğitim Koordinatörlüğü                                               1990-1992
 5.  T.Ü. Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi Başhekimliği 01.09.1992-18.03.1994
 6.  Hastane Yönetim Kurulu Başkanlığı                                  22.12.1992-18.03.1994
 7.  Hastane Kurul Üyeliği                                                        22.12.1992-18.03.1994
 8.  Edirne Sağlık Meslek Yüksek Okulu                                  01.12.1993-06.08.1996   Yönetim Kurulu Üyeliği
 9.  Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma                              03.06.1994-06.08.2004    Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 10. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü (4. ve 5. dönem)             06.08.1996-06.08.2004
 11. Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri                     01.09.2000-06.08.2004      Eğitim Konseyi Başkanlığı
Yabancı Dilleri
 • İngilizce
Diğer Bilgiler

ÜYE OLDUĞU BİLİMSEL KURULUŞLAR/ALDIĞI GÖREVLER

1. Türk Üroloji Yeterlik Kurulu Akreditasyon Komisyon Başkanı (2004- 2006)

2. Türk Üroloji Derneği Hukuk ve Etik Komisyon Başkanı (2005-2008)

3. Türk Pediatrik Üroloji Derneği

4. Türk Androloji Derneği

5. ESWL ve Endoüroloji Derneği

6. Türk Üroloji  Denetim Kurulu Üyeliği (2006-2008)

7. Edirne Tabip Odası(1989-1992 Başkan)

8. AIDS Savaşım Derneği

9. Avrupa Üroloji Derneği

10. Marmara Üroloji Derneği

11. Ürolojik Cerrahi Derneği – (Etik Kurul Başkanı)

( Yeterlilik Kurulu üyeliği)

ÜYESİ OLDUĞU DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ VE ALDIĞI GÖREVLER

1. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği (1992)

2. Edirne Sarayları İhya ve İnşa Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi (1994)

3. Edirne Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyesi (2003-2004)

4. Kabataş Eğitim Vakfı Onur Üyesi (2002)

a) Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2009)

b) Eğitim Komisyonu Başkanı (2005-2009)

c) Kabataş Üniversitesi Kuruluş Komisyon Başkanı (2005-2011)

d) Kabataş Üniversitesi Yüzüncü Yıl Kutlama Komisyonu Başkanlığı (2007)

5. Kabataşlılar Derneği Üyesi (1994)

6. Trakyalı Kabataşlılar Dernek Üyesi (1998)

7. Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Mütevelli Heyet Üyesi (2004)

8. Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği Derneği (MASTÖB) Kurucusu Yüksek Divan

Üyesi (2006)

9. Atatürkçü Düşünce Derneği / Genel Merkez Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi (2006-2011)

10. Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Komisyonu (TEVDAK) / Eğitim ve Proje Komisyon  Başkanı (2004-2009)

11. ÇEKUL Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği (1998)

12. DAYKO(Doğal yaşamı koruma vakfı) Bilim Kurulu başkanı

13. Trakya Platformu Bilim Kurulu üyesi

                                BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

1- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

2-Türk Üroloji Dergisi

3-Üroloji Bülteni

4-Türkiye Klinikleri

                                                    ÖDÜLLERİ

– Asistanlar arası bildiri- Araştırma yarışması birinciliği (7. Ulusal Üroloji Kongresi-1983)

– Sabahattin Ali Edebiyat Ödülü (1998) (Köy-Koop.)

– Çağdaş Eğitim Vakfı Yılın Eğitimcisi Ödülü (2001)

-Trakya özel eğitim birimleri yılın rektörü ödülü (2002)

           

           YAZILAN KİTAP, KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI,    BÖLÜM ÇEVİRİSİ, EDİTÖRLÜK

1.Ürogenital Tümörler. Prof. Dr. Osman İNCİ. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1995.

2. Ürolojide Tanı Yöntemleri. Editör: Prof. Dr. Osman İNCİ. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 1995.

3.Çocuk ve Erişkinlerde Ürogenital İnfeksiyonlar. Editör: Prof. Dr. Osman İNCİ. Nobel Tıp    Kitabevleri, İstanbul, 1996.

4.Üriner taş hastalığının tedavisinde ESWL’ye karşı cerrahi yaklaşım, Osman İnci: Ürolojide İkilemler. Ed. Vural Solok, N.Ahmet Erözenci. Sayfa 56-62, Doyuran matbaası, İstanbul,    1997.

5.Osman İnci, İrfan Hüseyin Atakan , Bülent Alagöl, Esat Kaya. Ürogenital sistem

travmaları. Trafik kazalarında ilk yardım. Ed. Kokino J.M. Edirne, Trakya Üniversitesi Acil Servis Bölümü Yayınları, bölüm 10, 87-94, 1998.

6.Bilimsel Yayın Etiği. Prof. Dr. Osman İNCİ. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:  58, Edirne, 2003.

7.Yaşayan Müze. Prof. Dr. Osman İNCİ. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 60,   Edirne, 2004.

8.Prostat kanserinde prognostik etmenler, Osman İnci: Üroloji 2004. Ed. N. Ahmet

Erözenci, Süleyman Ataus. Sayfa 145-150, Ayhan matbaası, İstanbul, 2004.

9. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı, Osman İnci: Benign Renal Tümörler, 176-182, 2004.

10.    Moleküler genetik ve kanser biyolojisi, Kibel A.S., Nelson J.B. (çeviri Osman İnci).

Campbell Üroloji. Ed. Walsh P.C., Retik A.B., Vaughan E.D., Wein A.J. (çeviri Ed.

Anafarta M.K., Yaman M.Ö.), İstanbul, Güneş Kitabevi Ltd. Şti, bölüm 74, cilt 4, sayfa  2625-2671, 2005.

11.  Prostat tümörlerinin patolojisi, Epstein J.I. (çeviri Osman İnci). Campbell Üroloji. Ed.

Walsh P.C., Retik A.B., Vaughan E.D., Wein A.J. (çeviri Ed. Anafarta M.K., Yaman

M.Ö.), İstanbul, Güneş Kitabevi Ltd. Şti, bölüm 86, cilt 4, sayfa 3025-3037, 2005.

12. TÜYK Sınavı II. Hazırlık Kursu Ders Notları Kitabı, Osman İnci: Standart Ürolojik Tanı   Yöntemleri, 2-6, 2005.

13.Üroloji: Michael T. Macfarlane (Çeviri editörü Osman İnci) (Çeviri 3, 15, 22, 23

bölümler) İstanbul, Güneş Kitabevi Ltd. Şti. 2006.

14.Bilim Etiği. Osman İnci. Etik ve sosyal sorumluluk alanında seçme yazılar.

Ed. Yaşar Sucu, Hakan Evin, S: 1-9 Gazi matbaası, Ankara 2007

15. Bilimsel Araştırma Yayın ve Tıp Etiği, Osman İnci.

Türk Üroloji Derneği, İSBN 978-975-00112-3-8 Kongre basımevi, İstanbul, 2008

16. Türkiye’de Üroloji Eğitimi veren kurumların tarihçesi.

Editörler: Vural Solok, Osman İnci, Sabahattin Aydın.

Türk Üroloji Derneği Yayınları, Eylül 2008

17. Bilimsel yayın etiği ilkeleri, yanıltmalar, yanıltmaları önlemeye yönelik öneriler.

Prof. Dr. Osman İnci

Ulakbim. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık. 7. Ulusal Sempozyum Bildirileri, 2009.

18. Üroonkolojik Açık Cerrahi Atlası

(Editör: N. Aydın Mungan, Yardımcı editörler: Bülent Akdoğan, H. Kamil Çam)

Ameliyat Sonrası Genel Bakım (Bölüm 5- Sayfa 43-47), 2011.

19. Üroloji Masaüstü başvuru kitabı

(Editör: Serdar TEKGÜL. Yardımcı Editörler: Kubilay İNCİ, Güven ASLAN, Berk BURGU, Serkan DOĞAN) III. Bölüm Enfeksiyon ve Enflomasyon Bölüm Editörü: (47-74 ) Ürolojik Cerrahi Derneği Yayınları 2012

 

                              KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

1. Klinik Kanser Konferansları                                   3-5 Mayıs 1983, İSTANBUL

2. 7. Ulusal Üroloji Kongresi                                      16-19 Mayıs 1983, MERSİN

3. Balkan Tıp Kongresi                                               30 Ağustos-4 Eylül 1984, İSTANBUL

4. Türkiye Solunm Araştırmaları Derneği,                 17-21 Eylül 1984, EDİRNE

XII. Ulusal Kongresi

5. Üroloji Semineri, Cerrahpaşa Tıp Fak.                  15-16 Ekim 1984, İSTANBUL

6. 8. Ulusal Üroloji Kongresi                                      07-11 Ekim 1985, DATÇA

7. 9. Ulusal Üroloji Kongresi                                28 Eylül-02 Ekim 1987, BODRUM

8. Konferans (Sterilite ve Aile Planlaması)                20 Aralık 1988, KIRKLARELİ

9. 11. Balkan Tıp Günleri                                            25-27 Mayıs 1989, İSTANBUL

10. 10. Ulusal Üroloji Kongresi                                    23-27 Ekim 1989, KEMER

11. Konferans                                                              15 Şubat 1990, EDİRNE

(Trakya Bölgesinde İdrar Yolları Kanserleri)

12. Panel

(Böbrek ve İdrar Yolu Yaralanmaları)                        9 Mayıs 1991, EDİRNE

13. 11. Ulusal Üroloji Kongresi                                 14-18 Ekim 1991, SİDE

14. Panel (Jinekoüroloji)                                            7 Ocak 1992, EDİRNE

15. 1. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi                     1-2 Mayıs 1992, BURSA

16. 12. Ulusal Üroloji Kongresi                                  27-30 Eylül 1992, NEVŞEHİR

17. Panel (Trakya Bölgesinde Çernobil Kazasının    30 Ocak 1993, İSTANBUL

Sağlık Sonuçları). Türkiye Çevre Koruma ve  Yeşillendirme Kurumu

18. 3rd Mediterranean Congress of Urology   30Haziran-3Temmuz 1993,İSTANBUL

19. Enez Çevre Simpozyumu                                     8-9 Eylül 1993, ENEZ

(Çevre Sağlığı ve Enez)

20. 11. Ulusal Elektron Mikroskobu Kongresi          8-10 Eylül 1993, EDİRNE

21. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı                       5-6 Kasım 1993, MUDANYA

22. Medizinische Probleme in Deutschland               8-9 Temmuz 1994, GİESSEN

und in der Turkei

23. 13. Ulusal Üroloji Kongresi                                  2-5 Kasım 1994, ANTALYA

24. Panel (Kanser Hastalığı ve Korunma)                  8 Nisan 1995, TEKİRDAĞ

21 Nisan 1995, KIRKLARELİ

25. Ulusal Kanser Kongresi                                       28 Mayıs-2 Haziran 1995, ANTALYA

26. 2.Ankara Üroonkoloji Kursu                               21-22 Eylül 1995, ANKARA

27. 8. International Andrological Symposion           19-20 Nisan 1996, GİRNE

28. 9. Üriner Sistem İnfeksiyonları Simpozyumu     1 Haziran 1996, PAMUKKALE

29. XII: EAU Congress                                              1-4 Eylül 1996, PARİS

30. 14. Ulusal Üroloji Kongresi                                  20-23 Ekim 1996, MARMARİS

31. Nefroloji Günleri                                                  2 Mayıs 1997, EDİRNE

32. IV. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi                    23-24 Ekim 1997, İSTANBUL

33. Trafik Kazalarında İlk Yardım Kursu                   6 Aralık 1997, EDİRNE

34. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi                            14-16 Mayıs 1998, EDİRNE

35. 15. Ulusal Üroloji Kongresi                                  25-29 Ekim 1998, ANTALYA

36. XVth EAU Congress                                            12-15 Nisan 2000, BRUSSELS

37. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi                            01-02 Haziran 2000, İSTANBUL

38. 16. Ulusal Üroloji Kongresi                                  08-12 Ekim 2000, İZMİR.

39. XVIth EAU Congress                                          7-10 Nisan 2001, GENEVA

40. XVIIth EAU Congress.                                       23-26 Şubat 2002,BIRMINGHAM

41. VI. Akdeniz Video-Endoskopik Temel Cerrahi Kursu  6-9 Mart 2002,ANTALYA

42. XVIIIth EAU Cong. ve XIVth ESPU Congress.         12-15 Mart 2003, MADRID.

43. VII. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu          22-24 Nisan 2004, ANTALYA

44. Üroonkoloji Derneği Mesane Kanseri Sempozyumu   29 Mayıs 2004, EDİRNE

45. 18. Ulusal Üroloji Kongresi                                          2- 7 Ekim 2004, ANTALYA

46. Üroloji 2004                                                        9-10 Aralık 2004, İSTANBUL

47. XXth EAU Congress.                                        16-19 Mart 2005, İSTANBUL

48. Amerikan Üroloji Kongresi (AUA 2005)        21-26 Mayıs 2005, SAN ANTONIA

49. XXIth EAU Congress.                                            5-8 Nisan 2006, PARİS

50. VIII. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji ve European

Society of Urological Technology Kursu               12-16 Nisan 2006, ANTALYA

51. 19. Ulusal Üroloji Kongresi                                   10-15 Haziran 2006, ANTALYA

52. 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu            6-8 Eylül 2007, GAZİANTEP

53. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting                 19-20 Ekim 2007, ANTALYA

54. 8. Ankara Üroonkoloji Kursu                            28 Kasım-2 Aralık 2007, ANKARA

55. 23rd Annual EAU Congress                             26-29 Mart 2008, MİLAN

56. 3. Androloji Sempozyumu                               29 Mayıs-2 Haziran 2008, KIRGIZİSTAN

57. Türk Üroloji Derneği 4. Bahar Toplantısı         19-20 Aralık 2008, EDİRNE

58. Marmara Üroloji Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı        4 Aralık 2010, EDİRNE

59. Üroloji Okulu Cerrahi Görsel Eğitim Toplantısı            10-11 Mart 2011, İZMİR

60. Kontinans Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı            28 Mayıs 2011, EDİRNE

61. 10. Üroonkoloji Kongresi                                          26-30 Ekim 2011, ANTALYA

62. Her Boyutu ile Mesane                                        18-19 Haziran 2011, İSTANBUL

63. II. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi            8-11 Aralık 2011, ANTALYA

64. I.SANAYİNİN İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ

SEMPOZYUMU, ERGENE HAVZASI ÖRNEĞİ              25-26 Mayıs 2012 EDİRNE

65. Onkolojide girişimsel Radyoloji sempozyumu            9 Haziran 2012 EDİRNE

66. Trakya ÜROONKOLOJİ GÜNLERİ-I

Böbrek kanseri sempozyumu                                         15 Haziran 2012 EDİRNE

67. Üroloji cerrahi Derneği 1. Ulusal Kongresi              03-07 Ekim 2012 ANTALYA

68.Genito-Ürinary Reconstructive Surgeons ( ESGURS)   14-15 Aralık 2012 İSTANBUL

69.11. Üroonkoloji kongresi                                           6-10 Kasım 2013 ANTALYA

70  Uroloji Bahar toplantısı                                             3 Mayıs 2014 EDİRNE

71. 3.Minimal invazif Ürolojik cerrahi kongresi              30-31 Mayıs  2014 ANKARA

72.  17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi                     20-24Ekim  2014  EDİRNE

73. II.Ürolojik Cerrahi Kongresi                             5-9 Kasım 2014 ANTALYA

74. KKTC Yüksek Öğretim Çalıştayı                       26-27 Mayıs 2015 LEFKOŞE

 

 

 

                                                 YAYINLARI

          ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ MAKALE VE OLGU SUNUMLARI

 

1-İNCİ O, TAŞTEKİN E, GENÇHELLAÇ H,  ARABACI O, İŞLER S, ATAKAN İ.H.  A Case of Uraachal Malacoplakia that seems like Urachal Cancer Balkan Med.J. 32;114-117, 20151. YURUT-CALOGLU V, CALOGLU M, KAPLAN M, OZ-PUYAN F, KARAGOL H, IBİS K, COSAR-ALAS R, KOCAK Z, INCI O. Prognostic factors for renal cell carcinoma: Trakya University experience from Turkey. Eur J Cancer Care19, 656-63, 2010.

2. YURUT-CALOGLU V, CALOGLU M, KAPLAN M, OZ-PUYAN F, KARAGOL H, IBİS K, COSAR-ALAS R, KOCAK Z, INCI O. Prognostic factors for renal cell carcinoma: Trakya University experience from Turkey. Eur J Cancer Care 19, 656-63, 2010.

3. AKTOZ T, KAPLAN M, TURAN U, MEMİS D, ATAKAN IH, INCI O. Multimodal approach to management of prostate biopsy pain and effects on sexual function: efficacy of levobupivacaine adjuvant to diclofenac sodium – a prospective randomized trial. Andrologia,42, 35-40, 2010.

4. AKTOZ T, KAPLAN M, USTA U, ATAKAN IH, INCI O. Retroperitoneal ganglioneuroma. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 26(2), 163-165, 2009.

5. TUNCBİLEK N, KAPLAN M, ALTANER S, ATAKAN IH, SÜT N, INCI O, DEMİR MK. Value of dynamic contrast-enhanced MRI and correlation with tumor angiogenesis in bladder cancer. AJR Am J Roentgenol. 192(4):949-55, 2009.

6. YURUT-CALOGLU V, CALOGLU M, KAPLAN M, INCI O. Pre-treatment hemoglobin levels are important for bladder carcinoma patients with extravesical extension undergoing definitive radiotherapy. Asian Pac J Cancer Prev. 10(6):1151-7, 2009.

7. AKTOZ T, KAPLAN M, YALCIN O, ATAKAN IH, INCI O. Penile and scrotal involvement in Buerger’s disease. Andrologia. 40(6):401-3, 2008.

8. KAPLAN M, CALOGLU M, CALOGLU V, AKTOZ T, USTA U, KARAGOL H, INCI O Parotid gland metastasis from renal cell carcinoma: An unusual site for metastasis. The American Journal of Case Report, 9:316-320, 2008.

9. AKTOZ T, KAPLAN M, ATAKAN IH, INCI O: Giant bladder stone in children: Case report. The American Journal of Case Report, 9:1-3, 2008.

10. KAPLAN M, ATAKAN IH, AYDOGDU N, AKTOZ T, SEREN G, PUYAN F, TOKUC B, INCI O: Influence of N-acetylcysteine on renal toxicity of cadmium in rats. Pediatric Nephrology. 2008.

11. KAPLAN M, ATAKAN IH, BİLGİ S, INCI O: Case report: Subcutaneous metastasis from small cell carcinoma of the prostate. Int Urol Nephrol. 39(1):157-160, 2007.

12. ATAKAN IH, KAPLAN M, SEREN G, AKTOZ T, INCI O: Serum, urinary and stone zinc, iron, magnesium and copper levels in idiopathic calcium oxalate stone patients. Int Urol Nephrol 39: 351-356, 2007.

13. KAPLAN M, ATAKAN IH, AKTOZ T, INCI O: Giant unilateral abdominoscrotal hydrocele in an adult: Case report. Int Urol Nephrol. 38(3-4):667-670, 2006.

14. KAPLAN M, ATAKAN IH, KAYA E, AKTOZ T, INCI O. Giant prostatic urethral calculus associated with urethrocutaneous fistula. Int J Urol.May; 13(5): 643-4, 2006.

15. INCI O, KAYA E, ALAGÖL B, KAPLAN M, DOGANAY L. Chondrosarcoma of the pubis imitating bladder tumor radiologically: a case report. Int Urol Nephrol, 36(1): 45-6, 2004.

16. ALAGOL B, GOZEN AS, KAYA E, INCI O. The use of human dura mater as an interposıtıon graft in the treatment of vesicovaginal fistula. Int Urol Nephrol, 36(1): 35-40, 2004.

17. INCI O, KAYA E, ALAGOL B, ATAKAN IH, AYDIN S, ERESELLI H. Multiple primary  malignant neoplasms in urologic patients. Int Urol Nephrol, 36(1): 1-4, 2004.

18. ATAKAN IH, KAPLAN M, KAYA E, AKTOZ T, INCI O. A life-threatening infection: Fournier’s gangrene. Int Urol Nephrol, 34(3): 387-92, 2002.

19. ATAKAN IH, PEKINDIL G, ALAGOL B, INCI O. A new cause of curvilinear renal calcification: calcified hydrocalycosis. European Journal of Radiology, 31: 16-9, 2000.

20. PEKINDIL G, ATAKAN IH, KAYA E, BILGI S, INCI O. Bilateral synchronous granulomatous orchitis: gray scale and colour Doppler sonographic findings. European Journal of Radiology, 31: 201-3, 1999.

21. AYDIN S, INCI O, ALAGOL B, HUSEYIN I, KAYA E, DELLALOGLU G. Failure of artificial insemination of husband’s semen in the treatment of male infertility. International Urology and Nephrology, 28(1): 117-22, 1996.

22. ALAGOL B, HUSEYIN I, KAYA E, INCI O, AYDIN S, ONER A. Urodynamic evaluation in spinal cord injuries. International Urology and Nephrology, 27(3): 267-74, 1995.

23. AYDIN S, INCI O, ALAGOL B. The role of arginine, indomethacine and kallikrein in the treatment of oligoasthenospermia. International Urology and Nephrology, 27(2): 199-202, 1995.

24. AYDIN S, INCI O, AYDIN AO. The characteristics of urolithiasis in east thrace: A statistical review. International Urology and Nephrology, 26(5): 485-95, 1994.

25. AYDIN S, INCI O, AYDIN AO. A statistical review of 390 patients with urinary lithiasis. Turkish Journal of Medical Research, 11(3): 160, 1993.

         ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ  

 

1.TAŞTEKİN E, İNCİ O, CAN N, AZATCAM M, ÇİFTÇİ T, OZDEDELİ K: “Signet ring Adenocarsinoma of Prostate: Two cases report” WIRCHOWS ARCHİVS, 463;(2):347,20131.KAPLAN M, AKTOZ T, CALOGLU VY, KARAGOL H, CALOGLU M, CICIN I, BAYIR-ANGIN G, INCI O. Retroperitoneal lymph node dissection for patients with post chemotherapy residual masses in advanced testicular cancer. EAU 4th South Eastern European Urology Meeting, Tirana, Albania, 83, 2008.

2.KAPLAN M, AKTOZ T, CALOGLU VY, KARAGOL H, CALOGLU M, CICIN I, BAYIR-ANGIN G, INCI O. Retroperitoneal lymph node dissection for patients with post chemotherapy residual masses in advanced testicular cancer. EAU 4th South Eastern European Urology Meeting, Tirana, Albania, 83, 2008.

3.AKTOZ T, KAPLAN M, ATAKAN IH, INCI O. Effect of antibiotherapy on elevated PSA levels.EAU 4th South Eastern European Urology Meeting, Tirana, Albania, 146, 2008.

4. OZBAKIR F, KAPLAN M, USTA U, AKTOZ T, ATAKAN IH, INCI O. Significance of Insulin-like Growth Factor – I expression in bladder cancer. EAU 1.Eastern Mediterranean Meeting. October 19-20, 2007- Antalya, Turkey.

5. KAPLAN M, INCI O, PALA FS, TURGUT B, USTA U, ATAKAN IH, TABAKCIOGLU K, OZBAKIR F. Comparative evaluation of the multi-target FISH assay, DNA flow cytometry, BTA stat test, NMP22, and voided urine cytology in the detection of primary and recurrent bladder tumors. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting. October 19-20, 2007- Antalya, Turkey

6. TUNCBİLEK N, OKTEN OO, KAPLAN M, KUBAT H, SEZER HH, ATAKAN IH, INCI O: Computed tomography in local staging of prostate cancers International Schering Symposium MR and CT Imaging. Budapest, June 5, 2004.

7. ATAKAN IH, KAPLAN M, ŞEREN G, AKTOZ T, EKUKLU G, INCI O. Analysis of zinc, iron, magnesium, copper, lead and nickel content of urinary tract stones and hair from patients with stone disease by atomic absorption spectrophotometry. 10th European Symposium on urolithiasis (10th EULIS Symposium). June 11-14, 2003- İstanbul, Turkey.

8. ATAKAN IH, KAPLAN M, ŞEREN G, AKTOZ T, EKUKLU G, INCI O. Comparison of serum and urinary trace element levels in urolithiasis and normal controls 10th  European Symposium on urolithiasis (10th EULIS Symposium).June 11-14, 2003- İstanbul, Turkey.

9. KAYA E, ALAGOL B, ATAKAN IH, GOZEN AS, KAPLAN M, INCI O.       Ureteroscopic pneumatic lithotripsy results in middle and lower ureteral stones: one year experience. 2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Meeting (10th European Symposium on Urolithiasis). June 11-14, 2003, İstanbul-Türkiye.

10. KAYA E, ALAGOL B, KAPLAN M, GOZEN S, GUDELCI T, INCI O: Pubic bone anchoring therapy in female stress urinary incontinence. European Association for Endoscopic Surgery, 10th International Congress, June 2-5 2002, Lisboa-Portekiz.

11. ALAGOL B, KAYA E, GOZEN S, ATAKAN IH, KAPLAN M, INCI O: Implantable Micro-balloons for treatment of stress incontinence due to internal sphincteric deficiency. European Association for Endoscopic Surgery, 10th International Congress, June 2-5 2002, Lisboa-Portekiz.

12. ATAKAN IH, KAYA E, ALAGOL B, KAPLAN M, INCI O. The location of transitional cell carcinomas of the bladder. Symposium İnternatiole tertium Anatomiae Clinicae, 9 -11 Eylül 1998, Varna – Bulgaristan.

13. KAYA E, ATAKAN IH, ALAGOL B, KAPLAN M, INCI O. The corelation between tumor locatios and clinical findings in renal cell carcinomas. Symposium İnternatiole tertium Anatomiae Clinicae, 9 -11 Eylül 1998, Varna – Bulgaristan.

14. GOZEN S, ATAKAN IH, INCI O. Sklerosierungstherapie der Hydrozele testis mit Polidocanol.2.4.April 1998,Gera.

15. PEKİNDIL G, SARIKAYA A, ATAKAN IH, ALAGOL B, BERKARDA S, INCI O. Comparison of colour Doppler sonography with Tc-99m labelled red blood cells scintigraphy in detecting penil corporeal venous leak. 1st Urological Balkan Conference, 30 Ocak-1 Şubat 1998, Atina-Yunanistan.

16. PEKİNDIL G, ATAKAN IH, KAYA E, BILGI S, INCI O. Bilateral granülomatous orshitis: Gray Scala and colour doppler sonographic findings 1st  urological Balkan  conference 30 – Ocak – 1 Şubat 1998 Atina- Yunanistan. (Journal of Radiology yayınlandı.)

17. GOZEN AS, INCI O, AKCETIN Z, WALTHER R, ALAGOL B, ATAKAN IH, KAYA E. Antegrade scrotal sclerotherapy for the treatment of varicocele. 8. International Andrological Symposion. 19-20 April 1996. Girne-North Cyprus.

18. INCI O, ALAGOL B, GOZEN AS, KAYA E. The significancy of the histopathological and clinical parameters in the determining of the prognosis in renal cell carcinoma. (Medizinische Probleme in Deutschland und in der Turkei. 8-9 Temmuz 1994. Giessen-Almanya.

19. INCI O, HUSEYIN I, GOZEN AS, AYDIN S. The demographic properties of urinary stone disease in our region. (Medizinische Probleme in Deutschland und in der Turkei. 8-9 Temmuz 1994. Giessen-Almanya.

20. INCI O, CAKIR E, EROL H, SEZGINER Z. Sialic acid levels in uroepithelial tumors. XI.session des journees medicales balkaniques resumes. p:73. 25-27 Mai 1989. İstanbul.

21. INCI O, CEK M, ONER A, ORUC N, INCE U, EROZENCI A, KURAL AR, SOLOK V. The role of ejaculate cytolgy in the diagnosis of testicular tumors. European Association of Urology, 7th congress. p:309. June 26-28 1986. Budapest, Hungary.

22. TAMAY G, INCI O, TUGRUL M, KUTLU AK, BULUT F, SÖZERİ F, ISIK IS.Les resultats d’une recherche sur les tumeus du systeme urinaire au village de “Kaşıkçı” a Tekirdağ. 18 eme Semaine Medicale Bakanique Resumes II. p:439-40. 30 Aout-4 Septembre 1984. İstanbul.

         ULUSAL HAKEMLİ DERGİ MAKALE VE OLGU SUNUMLARI

1. İNCİ O, AKTOZ T, YÜKSEL İ. Urothelial tumor development at the ureteral stump 25 years after simple nephrectomy- Basit nefrektomiden 25 yıl sonra üreteral güdükten gelişen ürotelyal tümör. Türk Üroloji Dergisi, 37(4); 364-365, 2011.

2. İNCİ O, AKTOZ T, EKİZ BİLİR B, ATAKAN İH, TUĞRUL A. Sürrenal kitlelerin değerlendirilmesi ve cerrahi yaklaşım: Trakya Üniversitesi deneyimi. Türk Üroloji Dergisi, 37(3); 198-203, 2011.

3. İNCİ O. Bilimsel yayında yazarlık ve yazarlıkta etik sorunlar. Türk Üroloji Dergisi, 34; 108-112, 2008.

4. ÖZBAKIR F, KAPLAN M, USTA U, AKTOZ T, ATAKAN İH, İNCİ O. Mesane tümörlerinde insülin benzeri büyüme faktörü-1 ekspresyonunun önemi. Türk Üroloji Dergisi, 34: 9-14, 2008.

5. KAPLAN M, KARAGÖL H, ALTANER Ş, AKTOZ T, ÇALOĞLU M, İNCİ O. Burned-out testis tümörü: olgu sunumu. Türk Androloji Dergisi 34, 495-498, 2008

6. AKTOZ T, KAPLAN M, ÇALOĞLU M, ATAKAN İ.H, İNCİ O. Retroperitoneal malignant schwannoma. Türk Üroloji Dergisi, 34, 502-504, 2008

7. KAPLAN M, ALICIOĞLU B, USTA U, AKTOZ T, ATAKAN İH, İNCİ O. Penis ve prostat metastazı yapan bir böbrek sarkomu. Türk Üroloji Dergisi, 33:365-268, 2007.

8.GUDELCI T, KAYA E, AKTOZ T, KAPLAN M, CANDAN L, İNCİ O. Prostat kanserli hastalarda ince iğne biyopsi ve retropubik radikal prostatektomi spesimenleri Gleason skorlarının karşılaştırılması. Üroloji Bülteni. 17:60-64, 2006.

9. ATAKAN İH, KAYA E, ALAGÖL B, KAPLAN M, İNCİ O: Retrocaval (Sirkumkaval) üreter: olgu sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi. 37(1): 57-9, 2001.

10. KAYA E, ATAKAN İH, ALAGÖL B, ERSOY E, KAPLAN M, İNCİ O: Mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarının tanısında nükleer matriks protein 22 (NMP22)’nin yeri. Türk Üroloji Dergisi: 27(3): 279-284, 2001.

11. ATAKAN İH, KAYA E, KAPLAN M, ALAGÖL B, İNCİ O. Pyeloplasti operasyonlarımızın değerlendirilmesi. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 31(3): 140-3, 2000.

12. ATAKAN İH, ALAGOL B, CANDAN L, KAPLAN M, İNCİ O. Ksantogranulomatöz orşiepididimit Türk Üroloji Dergisi: 26(1): 126-127, 2000.

13. ATAKAN İH., KAPLAN M, KAYA E, ALAGÖL B, CANDAN L, İNCİ O. Mesane tümörlerinin tanı ve izleminde Bard Bladder Tümör Antigen testi ile idrar sitolojisinin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi: 26(1): 36-41, 2000.

14. KAYA, E., CANDAN, L., ATAKAN, İ.H., ALAGÖL, B.,KAPLAN, M.,İNCİ, O.: Renal adenokarsinomda Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) boyanması ile evre arasındaki ilişki.Türk Üroloji Dergisi: 26(1): 23-27, 2000.

15. ATAKAN İH, KAYA E, KAPLAN M, ALAGÖL B, İNCİ O. Yüzeyel mesane tümörlerinde intrakaviter Bacillus-Calmette-Guerin uygulaması. Türk Üroloji Dergisi, 25(2): 123-126, 1999.

16. ATAKAN İH, ALAGÖL B, UZUN H, KAPLAN M, ÇİFTÇİ Ş, İNCİ O. Üriner sistem taşlarında serum ve idrar çinko düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi, 25(1): 72-75, 1999.

17. ATAKAN İH, BAKIRÇİVİ İ, KAYA E, ALAGÖL B, ÇİFTÇİ Ş, İNCİ O. Seminal plazmadaki alfa glukozidaz düzeyinin azospermi etiyolojik tanısındaki yeri. Türk Üroloji Dergisi, 25(1): 52-56,1999.

18. PEKİNDİL G, SARIKAYA A, ATAKAN İH, ALAGÖL B, BERKARDA Ş, İNCİ O. Penil korporeal venöz kaçakları saptamada renkli doppler ultrasonografinin Teknesyun-99 işaretli eritrosit sintigrafisi ile karşılaştırılması. Üroloji Bülteni, cilt:8, sayı:2, 169-173, 1997.

19. PEKİNDİL G, KAYA E, HÜSEYİN İH, ALAGÖL B, İNCİ O. Renal adenokarsinomların bilgisayarlı tomografi ile preoperatif değerlendirilmesi. Üroloji Bülteni, cilt:8, sayı:2, 110-114,1997.

20. ERESELLİ H, İNCİ O, HÜSEYİN İ, ALAGÖL B, UZUN H. Skrotal termografinin subklinik varikosel tanısındaki yeri. Türk Üroloji Dergisi, cilt:21, sayı:4, 381-383, 1995.

21. İNCİ O, KAYA E. Renal adenokarsinom prognozunda paraneoplastik sendrom parametrelerinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, cilt:20, sayı:4, 413-421, 1995.

22. ALAGÖL B, HÜSEYİN İ, KAYA E, İNCİ O, ÜNAL Ü. Prostat kanserlerinin Triptorelin ile tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:20, sayı:4, 406-412, 1995.

23. İNCİ O, KAYA E, ÖZYILMAZ F, HÜSEYİN İ, ALAGÖL B, BAKIRÇİVİ İ, ŞEKER V. Prostat adenokarsinomlarında p53 varlığı ile klinik evre ve prognoz ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:21, sayı:4, sayfa:324-329, 1995.

24. ÖZYILMAZ,F., ŞEKER,V., CANDAN,L., KUTLU,K., KAYA,E., İNCİ,O.: Prostat adenokarsinomlarında p53 ekspresyonu ile Gleason skorlaması arasındaki ilişki. Ankara Patoloji Bülteni, 12:2, 4, 1995.

25. İNCİ,O., AYDIN,S., HÜSEYİN,İ., ALAGÖL,B.: İdiopatik oligoastenospermili hastalarda İndometasin, Arginin ve Kallikrein tedavilerinin karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, cilt:20 sayı:2, 170-173, 1994.

26. İNCİ,O., AYDIN,S., ERESELLİ,H., KAYA,E.: İki primer tümörlü olgular. Türk Üroloji Dergisi cilt:20 sayı:1 44-47, 1994.

27. İNCİ O, HÜSEYİN İ, ALAGÖL B, GÖZEN S. Akut ürogenital sistem  enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil. Türk Üroloji Dergisi, cilt:20 sayı:1 41-43,1994.

28. İNCİ,O., EROL,H., HÜSEYİN,İ., KUTLU,K.: Mesanenin küçük hücreli indiferansiye karsinomu. Türk Üroloji Dergisi cilt:20 sayı:1, 37-40, 1994.

29. İNCİ,O., AYDIN,S., DELLALOĞLU,G., KAYA,E.: Oligoasteno spermik erkek inertilitesinin tedavisinde homolog artifisiyel inseminasyon. Türk Üroloji Dergisi cilt:20 sayı:1 33-36, 1994.

30. İNCİ,O., AYDIN,S.: İnfertil çiftlerde antisperm antikor sıklığı ve tedavi sonuçları. Türk Üroloji Dergisi cilt:20 sayı:1 29-32, 1994.

31. İNCİ,O., TUĞRUL,M., EROL,H., TAYLAN,Z.: Salmonella pyosel olgusu. Türk Üroloji Dergisi cilt:20 sayı:1,27-28 1994.

32. İNCİ,O., HÜSEYİN,İ., TUĞRUL,A., KAPLAN,M.: Posterior “Nutcraker” fenomeni. Türk Üroloji Dergisi cilt:19, sayı:4 377-378 1993.

33. İNCİ,O., ÇAKIR,E., EROL,H., ÇAKIRLI,G.: Üroepitelyal tümörlerde tümör belirleyici olarak B-HCG ve CEA’nın değeri. Türk Üroloji Dergisi cilt:14 sayı:4, 301-305,1993.

34. İNCİ,O., AYDIN,S., ERESELLİ,H.: İnvitro sperm hareketlerini arttırmada kafeinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:3, 278-280, 1993.

35. İNCİ O, EROL H, HÜSEYİN İ, ERESELLİ H. Çocuklarda ürolojik cerrahi yara enfeksiyonu profilaksisinde Amoksisilin+Klavulanik asit. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:3, 256-258, 1993.

36. İNCİ,O., EROL,H., KAYA,E., ŞEKER,V., KUTLU,K., HÜSEYİN,İ.: Renal       adenokarsinom prognozunda histopatolojik incelemenin değeri. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:3, 242-246, 1993.

37. İNCİ,O., ÇAKIR,E., AYDIN,S., HÜSEYİN,İ.: Yöremizde görülen üriner sistem taş hastalığında demografik yaklaşım. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:3, 232-236, 1993.

38. ALAGÖL,B., KAYA,E., AYDIN,S., HÜSEYİN,İ., İNCİ,O., UZUN,H.: Kronik bakteriyel prostatitte Ciprofloxacin kullanımı. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:2, 202-205, 1993.

39. İNCİ,O., EROL,H., GÖZEN,S., ALAGÖL,B., HÜSEYİN,İ., ERESELLİ,H., UZUN,H.: “Dış kaynaklı üretrit” olgularımız. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:2, 196-201, 1993.

40. İNCİ,O., HÜSEYİN,İ., ALAGÖL,B., KAYA,E., AYDIN,S., GÖZEN,S.: Penis       fraktürü. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:2, 185-187, 1993.

41. İNCİ,O., ERESELLİ,H., AKDİLLİ,A., EROL,H., ALAGÖL,B., HÜSEYİN,İ., GÖZEN,S., UZUN,H.: Posterior üretra komplet yaralanmalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:19, sayı:2, 181-184, 1993.

42. İNCİ,O., AYDIN,S., ÇAKIR,E., MESTA,S.: Yöremizde üriner sistem taş hastalığı ve bölgesel özellikler. Türk Üroloji Dergisi, cilt:18, sayı:1, 20-26, 1992.

43. ALAGÖL,B., İNCİ,O., AYDIN,S., DELİBAŞ,N., HÜSEYİN,İ.: Spor Hematürisi. Türk Üroloji Dergisi cilt:17 sayı:4, 457-459 1991.

44. İNCİ,O., EROL,H.: Üriner cerrahi proflaksisinde piperasilin sodyum ve aztreonam uygulaması. Türk Üroloji Dergisi, cilt:17, sayı:3,296-298 1991.

45. İNCİ,O., VURAL,Ö., ÖZDEMİR,İ., ÇAKIR,E., BAŞTERZİ,S., SALTIK,A.:       Mesane tümörlerinde serum askorbik asit ve ferritin düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi cilt:17, sayı:3, 248-252,1991.

46. İNCİ,O., TUĞRUL,A., ÖZBAY,G., EROL,H.: Nörofibromatozis ve renal arter anevrizması. Türk Üroloji Dergisi cilt:17, sayı:1,107-109,1991.

47. GÜL,M., İNCİ,O., ULUTUNÇEL,H.: Retrograt pyelografinin endikasyonları ve tanı değeri. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi:5,6,7,(Birleşik sayı), 429-439 1988-1990.

48. İNCİ,O., TUĞRUL,A., ÖZBAY,G., KAYA,E.: Renal Kist ve Hipertansiyon (42 olgu analizi). Türk Üroloji Dergisi cilt:16 sayı:4, 479-482, 1990.

49. İNCİ,O., AYDIN,S.: Mesane tümörlerinde ender metastazlar (3 olgu). Türk Üroloji Dergisi, cilt:16 sayı:4, 461-463 1990.

50. ARICAN,A., İNCİ,O., IŞIK,İ.S., KUTLU,K., TİRYAKİOĞLU,A., ONUR,G.: infravesikal obstrüksiyonlu hastalarda mesane epitelindeki değişikliklerin histopatolojik incelemesi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:XV, sayı:3, 577-582 1989.

51. İNCİ,O., IŞIK,İ.S., BAŞTERZİ,S., ÖZGÜR,L.: Mesane tümörlerinde intravesikal Thio-Tepa uygulaması. Türk Üroloji Dergisi, cilt:15, sayı:3, 407-410, 1989.

52. İNCİ,O., IŞIK,İ.S.: Bir renal angiomatosis olgusu. Türk Üroloji Dergisi, cilt:XV, sayı:2, 389-392 1989.

53. İNCİ,O., IŞIK,İ.S., BAŞTERZİ, S.: Üriner enfeksiyon tedavisinde ve üriner cerrahi profilakside Mezlocillin. Türk Üroloji Dergisi, cilt:14, sayı:3, 299-304, 1988.

54. İNCİ,O., IŞIK,İ.S.: Bir retroperitoneal kalsifiye fibrom olgusu. Türk Üroloji Dergisi, cilt:14, sayı:1, 67-70, 1988.

55. İNCİ,O.: Çapraz renal ektopiler. Türk Üroloji Dergisi, cilt:14, sayı:1, 47-52, 1988.

56. İNCİ,O., IŞIK,İ.S.: Kliniğimizde görülen postoperatif yabancı cisimler. Türk Üroloji Dergisi, cilt:14, sayı:1, 39-46, 1988.

57. İNCİ,O., ULAKOĞLU,E., KUTLU,A., IŞIK,İ.: Hidrosellerde sıvı biyokimyası ve cidar patolojisi arasındaki ilişki: Ön rapor. Türk Üroloji Dergisi, cilt:13, sayı:2, 195-200, 1987.

58. İNCİ,O.: Nörojen mesaneli bir olguda prepüs divertikülü ve taşları. Türk Üroloji Dergisi, cilt:13, sayı:1, 123-1277 1987.

59. ORUÇ,N., İNCİ,O., ÖZBALCI,A., KUTLU,A.K., AKSOY,B.: 0-14 yaş grubu       çocuklarda (post-mortem) saptadığımız konjenital malformasyon bulgularının sunulması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt:17, sayı:4, 987-993, 1986.

60. İNCİ,O., ORUÇ,N.: Anoksiden ölen yeni doğan çocuklarda akciğer lezyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt:18, sayı:4, 975-986, 1986.

61. İNCİ,O., SARIKAHYA,H., TUĞRUL,M., BULUT,F., ACAR,D.: Üriner taşların kültür özellikleri ve biyokimyasal yapıları arasındaki ilişki. Türk Üroloji Dergisi, cilt:12, sayı:2, 273-284, 1986.

62. TUĞRUL,M., İNCİ,O., ARICAN,A., ÇOLAK,S., TUĞRUL,A., BULUT,F.: Son 2 yılda ayırdığımız üriner sistem enfeksiyon etkenleri ve antibiyotiklere karşı duyarlılıkları. Türk Üroloji Dergisi, cilt:12, sayı:2, 235-241, 1986.

63. AYKAN,T., İNCİ,O., ORUÇ,N.: 1967-1984 yılları arasındaki biopsi      materyelinde saptadığımız prostat tümörlerinin histopatolojik analizi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:11, sayı:3, 292, 1985.

64. İNCİ,O., AYKAN,T., ORUÇ,N.: Son 17 yılda saptadığımız testis tümörlerinin histolojik değerlendirme sonuçları. Türk Üroloji Dergisi, cilt:11, sayı:3, 291, 1985.

65. İNCİ,O., ORUÇ,N., AYKAN,T.: 17 yıllık biyopsi materyalinde saptadığımız böbrek tümörlerinin histopatolojik analizi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:11, sayı:3, 290-291, 1985.

66. ORUÇ,N., İNCİ,O., AYKAN,T.: 691 mesane tümörünün histopatolojik       değerlendirme sonuçları. Türk Üroloji Dergisi, cilt:11, sayı:3, 286-287, 1985.

67. ALVER,O., ERSAN,Y., ŞİRİN,F., İNCİ,O., KAYABAŞI,V., TÜRKÇÜOĞLU,A.,       BÜKEY,Y.: Travmatik üretra yaralanmaları. Medica, sayı:7, 32-38, 1985.

68. ALVER,O., ERSAN,Y., ŞİRİN,F., İNCİ,O., TÜRKÇÜOĞLU,A., KAYABAŞI,B.,      BÜKEY,Y.: Travmatik mesane yaralanmaları. Medica, sayı:7, 24-31, 1985.

69. HATTAT,H., KURAL,A.R., İNCİ,O., YALÇIN,V., AKSOY,B.: Persistent Mullerien duct sendromu ile birlikte seminom olgusu. Türk Üroloji Dergisi, cilt:11, sayı:1, 69-74, 1985.

70. TAMAY,G., İNCİ,O., TUĞRUL,M., KUTLU,A.K., BULUT,F., SÖZERİ,F.,       IŞIK,İ.S.: Tekirdağ Kaşıkçı Köyü üriner sistem tümörü taraması sonuçları: Ön rapor. Türk Üroloji Dergisi, cilt:11, sayı:1, 45-49, 1985.

71. İNCİ,O., ÖNER,A., ORUÇ,N., KURAL,A.R., SOLOK,V.: Testis tümörlerinin tanısında ejakulat sitolojisinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, cilt:11, sayı:1, 7-14, 1985.

72. İNCİ,O., KUTLU,A.K., ORUÇ,N., TAMAY,G.: Postmortem saptanan descensusunu tamamlamamış testisler ve beraber bulunan üriner sistem ve diğer malformasyonlar. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:4, 269-275, 1984.

73. KUTLU,A.K., TAMAY,G., İNCİ,O., ORUÇ,N.: 15 yıllık otopsi vakalarında saptadığımız böbrek anomalileri. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:4, 259-264, 1984.

74. İNCİ,O., TAMAY,G., ORUÇ,N., KUTLU,A.K., ÖZGÜN,T.: 15 yıllık otopsi bulgularında saptadığımız üriner sistem patolojisi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:3, 225-228, 1984.

75. TAMAY,G., İNCİ,O., KUTLU,A.K., TUĞRUL,M.: Ksantogranülomatoz pyelonefritler  (1 olgu nedeniyle). Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:3, 187-198, 1984.

76. ÖZGÜL,A., ÖNER,A., ORUÇ,N., KURAL,A., İNCİ,O., ÇÖMEZ,E., SOLOK,V.: Mesane tümörü olgularında idrar ve mesane yıkantı suyu sitolojik incelemesinin değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:2, 129-136, 1984.

77. İNCİ,O., TAMAY,G., ORUÇ,N., ÖZGÜN,T., KUTLU,K.: 15 yıllık otopsi bulgularında elde ettiğimiz erkek genital sistem patolojileri. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:2, 125-128, 1984.

78. TAMAY,G., İNCİ,O., KUTLU,A.K.: Paratestiküler malign fibroz mezotelyoma   olgusu. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:2, 91-94, 1984.

79. YAZIRLIOĞLU,R., ÖNER,A., KURAL,A.R., İNCİ,O., ARAS,E., SOLOK,V.:Germinal hücreli testis tümörlerinde serum alfa fetoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:1, 59-68, 1984.

80. SOLOK,V., KURAL,A.R., YALÇIN,V., ÇETİNEL,B., ÖNER,A., AVANOĞLU, H.,       İNCİ,O.: Posterior üretral valv olgularında transüretral fulgurasyondan elde ettiğimiz sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi, cilt:10, sayı:1, 19-26, 1984.

81. AKAYDIN,A., KURAL,A.R., İNCİ,O., TAMER,C.: İnfiltratif tipte paraarteriel kortiko-medüller hamartom (leiomyoanjiolipoma) olgusu. Türk Üroloji Dergisi, cilt:9, sayı:3, 233-238, 1983.

82. HATTAT,H., ÖZTAN,E., ARAS,E., İNCİ,O.: Bir paratestiküler kavernoz hemanjiom olgusu. Türk Üroloji Dergisi, cilt:8, sayı:4, 265-268, 1982.

83. ÖNER,A., SOLOK,V., KURAL,A.R., İNCİ,O., ÖZBEK,S.: Bir retroperitoneal leiomyom olgusu. Türk Üroloji Dergisi, cilt:8, sayı:3, 173-178, 1982.

84. AKKILIÇ,M., HATTAT,H., KURAL,A.R., İNCİ,O.: Mesane tümörü izlenimi veren bir kronik sistit olgusu. Çağdaş Tıp Dergisi, cilt:6, sayı:33, 1499-1501, 1982.

                  ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

1-İNCİ O,   Trakya’da sanayileşme süreci, sorun alanları ve çözüm önerileri,   17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi özet kitabı (online) S.234- 20-24 Ekim 2014

 

2. İNCI O, GÜLYAŞAR T, YOLAL M, ÇAKINA S, SÜT N. Endüstriyel Atıklarla Ağır Derecede Kirlenen Ergene Nehri Çevresinde Yaşayan Ürogenital Tümörlü Olguların Tırnaklarında Bazı Ağır Metallerin Araştırılması 11. Üroonkoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, 2013:467.

3. İNCI O, GÜLYAŞAR T, YOLAL M, ÇAKINA S, SÜT N. Endüstriyel Atıklarla Ağır Derecede Kirlenen Ergene Nehri Çevresinde Yaşayan Ürogenital Tümörlü Olguların Tırnaklarında Bazı Ağır Metallerin Araştırılması 11. Üroonkoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, Türkiye. 2013:467.

4. İNCI O, YOLAL M, GÜLYAŞAR T, ÇAKINA S, SÜT N, AKDERE H, ATAKAN İ. H. Ergene Nehri Çevresinde ve Diğer Yerleşimlerde Yaşayan Böbrek Tümörlü Olguların Kan ve Böbreğin Normal ve Tümörlü Dokularında Bazı Ağır Metallerin Araştırılması, Nehir Kirliliği ile ilişkisinin Değerlendirilmesi. 11. Üroonkoloji Kongresi Özet Kitabı, Antalya, Türkiye. 2013:57

5. İNCİ O, TAŞTEKİN E, GENÇHELLAÇ H, ARABACI Ö, İŞLER S, ATAKAN İ.H,

Urakus Kanseri Görünümlü Urakal Malakoplaki Olgusu, Poster ve Sözel Sunum 1. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2012

6. ÇİFTÇİ T, ÖZ PUYAN F, USTA U, ALTANER Ş, AKTOZ T, İNCİ O, DEMIR E. Böbrek komşuluğunda retroperitoneal miksoid malign fibröz histiositom: Olgu sunumu. 20. Ulusal Patoloji Kongresi, Eskişehir, 143, 2010.

7. KAPLAN M, YÜRÜT ÇALOĞLU V, AYDOĞDU N, ALTANER Ş, AKTOZ T, KORUCU H, KARAGÖL H, ÇALOĞLU M, ATAKAN IH, İNCİ O. Siklofosfamid ve ifosfamid nedeniyle oluşan hemorajik sistiti önlemede mesna ile amifostin ve L-karnitin etkinliklerinin karşılaştırılması. 9. Üroonkoloji Kongresi, Ankara, 127, 2009.

8. AKTOZ T, M KAPLAN, U TURAN, D MEMIŞ, İH ATAKAN, O. İNCİ. Prostat biopsisi ağrısını azaltmaya yönelik multimodal yaklaşım ve erektil fonksiyon üzerine olan etkileri: Diklofenak sodyum ile Levobupivacainin birlikte kullanımı; prospektif randomize bir çalışma. 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 3, 2009.

9. KAPLAN M, CELIK Y, AKTOZ T, KAYA Ö, ATAKAN İH, İNCİ O. Multipl sklerozlu hastalarda işeme disfonksiyonu. 1. Pelvik Taban ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Antalya, 3, 2009.

10. KAPLAN M, AKTOZ T, ATAKAN İH, İNCİ O. Komplet üreteral dublikasyonlu hastada mesane kitlesi ile karışan ve tekrarlayan üriner enfeksiyona sebep olan üreterosel olgusu. 1. Pelvik Taban ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Antalya, 5, 2009.

11. KAPLAN M, AKTOZ T, TUNÇBILEK N, ÖZYILMAZ F, ATAKAN İH, İNCİ O. Nadir bir konjenital malformasyon: Tip 1 Üretral Duplikasyon. 1. Pelvik Taban ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Antalya, 7, 2009.

12. KAPLAN M, AKTOZ T, ÖZ PUYAN F, ATAKAN İH, İNCİ O. İnfravezikal obstruksiyon semptomlarına neden olan üretral karünkül: Olgu sunumu. 1. Pelvik Taban ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Antalya, 6, 2009.

13. KAPLAN M, ALICIOĞLU B, AKTOZ T, ALTANER S, İNCİ O. Yetişkin bir hastada, insidental saptanan kör sonlanan ektopik orifis açılımlı dev kistik üreter. 29.Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 14, 263, 2008.

14. KAPLAN M, KARAGÖL H, ALTANER Ş, AKTOZ T, ÇALOĞLU M, İNCİ O.“Burned-out” testis tümörü: Olgu sunumu. 8.Ankara Üroonkoloji Kursu. 28 Kasım-2 Aralık 2007, Ankara.

15. PALA FS, KAPLAN M, TABAKÇIOĞLU K, ATAKAN İH, İNCİ O, ALGÜNEŞ Ç. Mesane karsinomlu hastalarda FISH analizi ile tanı ve takip. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi. 6-9 Eylül 2007, Belek-Antalya.

16. KAPLAN M, ÇELİK Y, AKTOZ T, KAYA Ö, ATAKAN İH, İNCİ O. Multipl sklerozlu hastalarda işeme disfonksiyonu. 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2007, Belek-Antalya.

17. KAPLAN M, AKTOZ T, ATAKAN İH, İNCİ O. Komplet üreteral dublikasyonlu hastada mesane kitlesi ile karışan ve tekrarlayan üriner enfeksiyona sebep olan üreterosel olgusu. 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2007, Belek-Antalya.

18. KAPLAN M, AKTOZ T, ÖZ PUYAN F, ATAKAN İH, İNCİ O. İnfravezikal obstruksiyon semptomlarına neden olan üreterosel olgusu 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2007, Belek-Antalya.

19. KAPLAN M, AKTOZ T, TUNÇBİLEK N, ÖZYILMAZ F, ATAKAN İH, İNCİ O. Nadir bir konjenital malformasyon: Tip I üreteral duplikasyon. 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2007, Belek-Antalya.

20. KAPLAN M, AKTOZ T, BİRTANE M, TUNA H, ATAKAN İH, İNCİ O. Benign prostat hiperplazisi nedeniyle transüretral prostat rezeksiyonu yapılan hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası yaşam kalitesi değerlendirmesi. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 9-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.

21. KAPLAN M, AKTOZ T, ATAKAN İH, İNCİ O. Ortotopik üreterosel içinde multıbl taş oluşumu ve endoskopik tedavisi: olgu sunumu. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 9-12 Eylül 2007, Çeşme-İzmir.

22. AKTOZ T, OTKUN M, KAPLAN M, ATAKAN İH, İNCİ O. Enterobakteriler tarafindan üretilen ESBL’nin (Extended spectrum beta lactamase) klinik önemi  4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Gaziantep.

23. KAPLAN M, AKTOZ T, ÇELİK AD, ATAKAN İH, İNCİ O.Atipik iki hidatik kist olgusu.  4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Gaziantep.

24. KAPLAN M, AKTOZ T, ATAKAN İH, İNCİ O. Tüberküloz pyonefroz komplikasyonu olarak gluteal ve perirenal abse. 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Gaziantep.

25. KAPLAN M, ÇELİK AD, AKTOZ T, YULUĞKURAL Z, ATAKAN İH, İNCİ O. Üriner sistem kaynakli hastane enfeksiyonu surveyans sonuçlarimiz. 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu. 6-9 Eylül 2007, Gaziantep.

26. ATAKAN İ.H, KAPLAN M, AYDOĞDU N, AKTOZ T, ÖZ PUYAN F, ŞEREN G, TOKUÇ B, İNCİ O: Ratlarda kadmiyuma bağlı böbrek hasarında melatoninin koruyucu ve tedavi edici etkisi. 19. Ulusal Üroloji kongresinde poster olarak sunuldu. 10-15 Haziran 2006, Antalya.

27. ATAKAN İ.H, KAPLAN M, AYDOĞDU N, AKTOZ T, ÖZ PUYAN F, ŞEREN G, TOKUÇ B, İNCİ O: Ratlarda kadmiyuma bağlı böbrek hasarında taurinin koruyucu ve tedavi edici etkisi. 19. Ulusal Üroloji kongresinde poster olarak sunuldu. 10-15 Haziran 2006, Antalya.

28. KAPLAN M, ATAKAN İ.H, AYDOĞDU N, AKTOZ T, ÖZ PUYAN F, ŞEREN G, TOKUÇ B, İNCİ O. Ratlarda kadmiyuma bağlı böbrek hasarında N-Asetilsisteinin koruyucu ve tedavi edici etkisi. 19. Ulusal Üroloji kongresinde poster olarak sunuldu. 10-15 Haziran 2006, Antalya.

29. GÜDELCİ T, KAYA E, AKTOZ T,  KAPLAN M, DOĞANAY L, İNCİ O. Prostat kanserli hastalarda ince iğne biyopsi ve retropubik radikal prostatektomi spesimenleri Gleason skorlarının karşılaştırılması.19. Ulusal Üroloji kongresinde poster olarak sunuldu. 10-15 Haziran 2006, Antalya.

30. TUNÇBİLEK N, KAPLAN M, ALTANER Ş, ÖKTEN ÖÖ, ATAKAN İH, İNCİ O: Mesane kanserlerinde evre ve derece (grade) saptanmasında dinamik MRG semikantitatif parametrelerinin analitik değeri. 25. Ulusal Radyoloji Kongresinde sözlü bildiri olarak sunuldu. 27-31 Ekim 2004, Antalya.

31. TUNÇBİLEK N, ÖKTEN ÖÖ, KAPLAN M, AKTOZ T, SEZER HH, ATAKAN İH,   İNCİ O. Mesane kanserlerinde lokal evrelemede BT parametreleri. 25. Ulusal Radyoloji Kongresinde poster olarak sunuldu. 27-31 Ekim 2004, Antalya.

32. TUNÇBİLEK N, ÖKTEN ÖÖ, KAPLAN M, KUBAT H, SEZER HH, ATAKAN İH,   İNCİ O: Prostat kanserlerinde lokal evrelemede bilgisayarlı tomografi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresinde poster olarak sunuldu. 27-31 Ekim 2004, Antalya.

33. KAPLAN M, ALTANER Ş, ATAKAN İH, KUBAT H, İNCİ O. Prostat Kanserinde PSA, Gleason grade, perinöral ve vaskuler invazyon ile p27  ekspresyonu arasındaki ilişki 16. Ulusal Patoloji Kongresinde poster olarak sunuldu. 29-31 Mayıs 2003, Konya.

34. KAYA E., ALAGOL B., ATAKAN İ.H., KAPLAN M., İNCİ O. Yüzeyel mesane kanserlerinde intravesical Bacillus Calmette Guerin ve Interferon alpha-2B intravesical  kombine kullanımı. 17.Ulusal Kanser Kongresi. 23-27 Nisan 2003, Antalya.

35. KAYA E, ALAGÖL B, ATAKAN İH, KAPLAN M, DOĞANAY L, İNCİ O. Renal hücreli karsinomda p53 ekspresyonu ve tümörün evresi ile ilişkisi. 17.Ulusal Kanser Kongresi. 23-27 Nisan 2003, Antalya.

36. GÖZEN AS, ALAGÖL B, KAPLAN M, ÇAKIR B, KAYA E, İNCİ O. Dev retroperitoneal malign schwannoma. Üroradyoloji 2002 Sempozyumu, 11-14 Nisan 2002, İzmir.

37. KAPLAN, M., ALAGÖL, B., KAYA, E., GÖZEN, A.S., ALTANER, Ş., İNCI, O.         Radikal prostatektomi olgularımızın klinik evreleri ile patolojik evrelerinin        karşılaştırılması. Üroradyoloji 2002 Sempozyumu, 11-14 Nisan 2002, İzmir.

38. PEKİNDİL G, KAYA E, İNCİ O: Glans peniste venöz malformasyon: MRG bulguları (olgu sunumu). 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, 14-16 Aralık 2000, İzmir.

39. GÖZEN AS, KAYA E, AKDERE H, İNCİ O.: Varikosel tedavisinde neden ilk tercihimiz antegrad skleroterapi? 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir.

40. ALAGOL B, KAYA E, ATAKAN İH, KAPLAN M, ERSOY E, İNCİ O. İnternal sfinkter yetmezliğine bağlı  stres inkontinans tedavisinde mikro-balon implantasyonu. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir.

41. GÖZEN AS, ŞEN S, KAYA E, SARIKAYA A, İNCİ O. Erişkin renal parankim hastalığı etyolojisinde vezikoüreteral reflünün önemi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir.

42. KAYA E, ATAKAN İH, ALAGÖL B, ERSOY E, KAPLAN M, İNCİ O. Mesanenin değişici epitel hücreli karsinomlarının tanısında  nükleer matriks protein 22 (NMP22)’nin yeri. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim 2000, İzmir.

43. ATAKAN İH, KAYA E, ALAGÖL B,GÖZEN S, KAPLAN M, İNCİ O. Benign prostat hiperplazisinde  lazer prostatektomi  sonuçlarımızın değerlendirilmesi. 5.Akdeniz Video Endoskopik Cerrahi Kursları ve Sempozyumu. 3-6 Nisan 2000, Antalya.

44. KAYA,E., CANDAN,L., ATAKAN,İ., ALAGÖL,B., GÖZEN,S., KAPLAN,M., KUTLU,K., İNCİ,O.: Renal adenokarsinomda Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) boyanması ile evre arasındaki ilişki. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası.

45. ATAKAN,İ.H., BAKIRÇİVİ,İ., KAYA,E., ALAGÖL,B., ÇİFTÇİ,Ş., İNCİ,O.: İnfertil azospermik hastaların tanısında seminal alfa glikozidaz düzeyinin yeri. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya.

46. ATAKAN,İ.H., KAPLAN,M., KAYA,E., ALAGÖL,B., CANDAN,L., İNCİ,O.: Mesane tümörlerinin tanı ve izleminde BTA testi ile idrar sitolojisinin karşılaştırılması. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya.

47. KAYA,E., ATAKAN,İ.H., ALAGÖL,B., BAKIRÇİVİ,İ., İNCİ,O.: Basit böbrek kistlerinde tek başına aspirasyon ve aspirasyon sonrası skleroterapi sonuçlarının karşılaştırılması. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne.

48. ATAKAN,İ.H., KAYA,E., ALAGÖL,B., KAPLAN,M., İNCİ,O.: VUR tedavisinde endoskopik defluks uygulamaları. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 14-16 Mayıs 1998, Edirne.

49. ATAKAN İH, KAYA,E., ALAGÖL,B., ÜNAL,Ü., İNCİ,O.: BPH tedavisinde laser prostatektomi ile TUR-P’un karşılaştırılması. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 14-16 Mayıs 1998, Edirne.

50. ATAKAN,İ.H., KAYA,E., ALAGÖL,B., KAPLAN,M., İNCİ,O.: VUR tedavisinde endoskopik defluks uygulamaları. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, 23-24 Ekim 1997, The Marmara – İstanbul.

51. PEKİNDİL,G., SARIKAYA,A., ATAKAN,İ., ALAGÖL,B., BERKARDA,Ş., İNCİ,O.: Penil korporeal venöz kaçakları saptamada renkli doppler sonografinin Teknesyum-99m işaretli eritrosit sintigrafisi ile karşılaştırılması. 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, 5-9 Ekim 1997, Kuşadası.

52. İNCİ O, KAYA E. Renal adenokarsinom prognozunda paraneoplastik sendrom  parametrelerinin yeri. (13. Ulusal Üroloji Kongresinde poster olarak sunuldu, 1994).

53. ALAGÖL,B., HÜSEYİN,İ., KAYA,E., İNCİ,O., ÜNAL,Ü.: Prostat kanserlerinin Triptorelin ile tedavisi. (13.Ulusal Üroloji Kongresinde bildiri olarak sunuldu, 1994).

54. İNCİ,O., KAYA,E., ÖZYILMAZ,F., HÜSEYİN,İ., ALAGÖL,B., BAKIRÇİVİ,İ., ŞEKER,V.: Prostat adenokarsinomlarında p53 varlığı ile evre ve prognoz ilişkisi. (11. Ulusal Kanser Kogresinde poster olarak sunuldu, 1995 Antalya).

55. ÖZYILMAZ,F., ŞEKER,V., CANDAN,L., KUTLU,K., KAYA,E., İNCİ,O.: Prostat adenokarsinomlarında p53 ekspresyonu ile Gleason skorlaması arasındaki ilişki. (11. Ulusal Kanser Kogresinde poster olarak sunuldu, 1995 Antalya).

56. ALAGÖL,B., HÜSEYİN,İ., KAYA,E., İNCİ,O., GÖZEN,S., ERESELLİ,H., BAKIRÇİVİ,İ., UZUN,H.: Enürezis Nokturna’nın Desmopressin ile tedavisi: Placebo kontrollü çift-kör çalışma. (2.Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 1992. Mudanya’da bildiri olarak sunuldu).

57. İNCİ,O., EROL,H., UZUN,H.: Kliniğimizde son 9 yılda görülen retansio testis olguları (1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 1991. Bursa’da bildiri olarak sunuldu).

59. İNCİ,O., AYDIN,S., HÜSEYİN,İ.: Hipospadiasta tek seansta tedavi: 36 olgunun analizi (1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, 1991. Bursa’da bildiri olarak sunuldu).

59. ÇAĞLAR,I., İNCİ,O., KUTLU,K., TABAKOĞLU,E., AGUN,K.: Eksuda niteliğinde plevral effuzyon saptanan bir tuberoz skleroz olgusu. (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 21. Ulusal Kongresi, 24-28 Ekim 1993. Kuşadası’nda poster olarak sunuldu).

60. ALAGÖL,B., KAYA,E., AYDIN,S., HÜSEYİN,İ., İNCİ,O., UZUN,H.: Kronik bakteriyel prostatitte Ciprofloxacin kullanımı. (12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992. Nevşehir’de poster olarak sunuldu).

61. İNCİ,O., EROL,H., GÖZEN,S., ALAGÖL,B., HÜSEYİN,İ., ERESELLİ,H., UZUN,H.: “Dış kaynaklı üretrit” olgularımız. (12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992. Nevşehir’de bildiri olarak sunuldu).

62. İNCİ,O., HÜSEYİN,İ., ALAGÖL,B., KAYA,E., AYDIN,S., GÖZEN,S.: Penis fraktürü. (12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992. Nevşehir’de bildiri olarak sunuldu).

63. İNCİ,O., ERESELLİ,H., AKDİLLİ,A., EROL,H., ALAGÖL,B., HÜSEYİN,İ., GÖZEN,S., UZUN,H.: Posterior üretra komplet yaralanmalarımızın retrospektif değerlendirilmesi. (12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992. Nevşehir’de bildiri olarak sunuldu).

64. İNCİ,O., HÜSEYİN,İ., ALAGÖL,B., GÖZEN,S.: Akut ürogenital sistem enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil. (11. Ulusal Üroloji Kongresi 1991. Side’de poster olarak sunuldu.)

65. İNCİ,O., AYDIN,S., ERESELLİ,H.: İnvitro sperm hareketlerini arttırmada kafeinin yeri. (11. Ulusal Üroloji Kongresi, 1991. Side’de poster olarak sunuldu).

66. İNCİ,O., EROL,H., HÜSEYİN,İ., ERESELLİ,H.: Çocuklarda ürolojik cerrahi yara enfeksiyonu profilaksisinde Amoksisilin+Klavulanik asit. (11. Ulusal Üroloji Kongresi, 1991. Side’de poster olarak sunuldu).

67. İNCİ,O., EROL,H., KAYA,E., ŞEKER,V., KUTLU,K., HÜSEYİN,İ.: Renal adenokarsinom prognozunda histopatolojik incelemenin değeri. (11. Ulusal Üroloji Kongresi, 1991. Side’de bildiri olarak sunuldu).

68. İNCİ,O., ÇAKIR,E., AYDIN,S., HÜSEYİN,İ.: Yöremizde görülen üriner sistem taş hastalığında demografik yaklaşım. (11. Ulusal Üroloji Kongresi, 1991. Side’de bildiri olarak sunuldu).

69. İNCİ,O., EROL,H.: Üriner cerrahi proflaksisinde piperasilin sodyum ve aztreonam uygulaması. (10. Ulusal Üroloji Kongresi, 1989. Antalya’da poster olarak sunuldu).

70. İNCİ,O., VURAL,Ö., ÖZDEMİR,İ., ÇAKIR,E., BAŞTERZİ,S., SALTIK,A.: Mesane tümörlerinde serum askorbik asit ve ferritin düzeyleri. (10. Ulusal Üroloji Kongresi 1989, Antalya’da poster olarak sunuldu).

71. İNCİ,O., TUĞRUL,A., ÖZBAY,G., KAYA,E.: Renal Kist ve Hipertansiyon (42 olgu analizi). (10. Ulusal Üroloji Kongresi 1989, Antalya’da poster olarak sunuldu).

72. İNCİ,O., AYDIN,S.: Mesane tümörlerinde ender metastazlar (3 olgu). (10. Ulusal Üroloji Kongresi 1989, Antalya’da poster olarak sunuldu).

73. ARICAN,A. İNCİ,O., IŞIK,İ.S., KUTLU,K., TİRYAKİOĞLU,A., ONUR,G.: infravesikal obstrüksiyonlu hastalarda mesane epitelindeki değişikliklerin histopatolojik incelemesi. (9. Türk Üroloji Kongresi 1987, Bodrum’da bildiri olarak sunuldu).

74. İNCİ,O., IŞIK,İ.S., BAŞTERZİ,S., ÖZGÜR,L.: Mesane tümörlerinde intravesikal Thio-Tepa uygulaması. (9. Türk Üroloji Kongresi, 1987, Bodrum’da bildiri olarak sunuldu).

75. İNCİ,O., IŞIK,İ.S.: Bir renal angiomatosis olgusu. (9. Türk Üroloji Kongresi, 1987, Bodrum’da poster olarak sunuldu).

76. İNCİ,O., IŞIK,İ.S., BAŞTERZİ, S.: Üriner enfeksiyon tedavisinde ve üriner cerrahi profilakside Mezlocillin. (9. Türk Üroloji Kongresi, 1987. Bodrum’da bildiri olarak sunuldu).

77. İNCİ,O., ULAKOĞLU,E., KUTLU,A., IŞIK,İ.: Hidrosellerde sıvı biyokimyası ve cidar patolojisi arasındaki ilişki: Ön rapor. (8. Ulusal Üroloji Kongresi, 1985. Datça’da bildiri olarak sunuldu).

78. İNCİ,O., SARIKAHYA,H., TUĞRUL,M., BULUT,F., ACAR,D.: Üriner taşların kültür özellikleri ve biyokimyasal yapıları arasındaki ilişki. (8. Ulusal Üroloji Kongresi, 1985. Datça’da bildiri olarak sunuldu).

79. TUĞRUL,M., İNCİ,O., ARICAN,A., ÇOLAK,S., TUĞRUL,A., BULUT,F.: Son 2 yılda ayırdığımız üriner sistem enfeksiyon etkenleri ve antibiyotiklere karşı duyarlılıkları. (8. Ulusal Üroloji Kongresi, 1985. Datça’da bildiri olarak sunuldu).

80. AYKAN,T., İNCİ,O., ORUÇ,N.: 1967-1984 yılları arasındaki biopsi materyelinde  saptadığımız prostat tümörlerinin histopatolojik analizi. (8. Ulusal Üroloji Kongresi, 1985.  Datça’da bildiri olarak sunuldu).

81. İNCİ,O., AYKAN,T., ORUÇ,N.: Son 17 yılda saptadığımız testis tümörlerinin histolojik değerlendirme sonuçları. (8. Ulusal Üroloji Kongresi, 1985. Datça’da bildiri olarak sunuldu).

82. İNCİ,O., ORUÇ,N., AYKAN,T.: 17 yıllık biyopsi materyalinde saptadığımız böbrek tümörlerinin histopatolojik analizi. (8. Ulusal Üroloji Kongresi, 1985. Datça’da bildiri olarak sunuldu).

83. ORUÇ,N., İNCİ,O., AYKAN,T.: 691 mesane tümörünün histopatolojik       değerlendirme sonuçları. (8. Ulusal Üroloji Kongresi, 1985. Datça’da bildiri olarak sunuldu).

84. HATTAT,H., KURAL,A.R., İNCİ,O., YALÇIN,V., AKSOY,B.: Persistent Müllerien Duct Sendromu ile birlikte seminom olgusu. (7. Ulusal Üroloji Kongresi, 1983. Mersin’de bildiri olarak sunuldu).

85. İNCİ,O., ÖNER,A., ORUÇ,N., KURAL,A.R., SOLOK,V.: Testis tümörlerinin tanısında ejakulat sitolojisinin yeri. (7. Ulusal Üroloji Kongresi, 1983. Mersin’de tebliğ edildi. Asistanlar arası bildiri-araştırma yarışması birinci ödülüne layık görüldü).

86. ÖZGÜL,A., ÖNER,A., ORUÇ,N., KURAL,A., İNCİ,O., ÇÖMEZ,E., SOLOK,V.: Mesane tümörü olgularında idrar ve mesane yıkantı suyu sitolojik incelemesinin değerlendirilmesi. (7.Ulusal Üroloji Kongresi, 1983. Mersin’de bildiri olarak sunuldu).

87. YAZIRLIOĞLU,R., ÖNER,A., KURAL,A.R., İNCİ,O., ARAS,E., SOLOK,V.: Germinal hücreli testis tümörlerinde serum alfa fetoprotein düzeylerinin değerlendirilmesi. (7.Ulusal Üroloji Kongresi, 1983. Mersin’de bildiri olarak sunuldu).

88. SOLOK,V., KURAL,A.R., YALÇIN,V., ÇETİNEL,B., ÖNER,A., AVANOĞLU, H.,       İNCİ,O.: Posterior üretral valv olgularında transüretral fulgurasyondan elde ettiğimiz sonuçlar. (7.Ulusal Üroloji Kongresi, 1983. Mersin’de bildiri olarak sunuldu).

                               YÖNETİLEN TEZLER

1. İnfravazikal obstruksiyonlu hastalarda mesane epitelindeki değişikliklerin histopatolojik incelenmesi   (Dr. Alican Arıcan)

2. Hidrosellerde sıvı biyokimyası ile cidar patolojisi arasındaki ilişki (Dr. İsmail Salih Işık)

3. Varikoselli hastalarda sol spermatik ven ve brakial pO2, pCO2 değerlerinin mukayeseli incelemesi (Dr.Mehmet Tevfik Ertekin)

4. Tek taraflı süzmeyen böbreklerde %3 NaCl ile drip infüzyon pyelografisi tanı değeri

(Dr. Selahattin Başterzi)

5. Varikoselli olgularda ameliyat öncesi ve sonrası skrotum ısısının semen değerlerine olan etkisi (Dr. Hasan Ereselli)

6. Anabilim Dalımızda tedavi edilen üriner sistem taşlarının bölgesel dağılımı, demografik özellikler, intrensek ve ekstrensek etiyolojik faktörler yönünden incelenmesi

(Dr. Sabahattin Aydın)

7. Mesane Değişici Epitel Karsinomunda intrakaviter BCG uygulamasının yeri

(Dr. Haluk Erol)

8. Renal Hücreli karsinom prognozunda histopatolojik ve klinik parametrelerin yeri

(Dr. Esat Kaya)

9. Varikoselde vena testikularise antegrad skrotal sklerozan madde enjeksiyonu ile tedavi  sonuçları (Dr. A. Serdar Gözen)

10. Prostat biyopsi endikasyonunda serbest prostat spesifik antijen yüzdesinin özgüllük ve duyarlılık araştırılması (Dr. Mehmet Bayram)

11. Mesane üroepitelyal tümörlerinde transüretral rezeksiyon sonrası Mitomisin-C ve Bacille  Calmette-Guerin uygulamasının progresyon (ilerleme) ve rekürrense (nüks) yönelik  etkinliğinin değerlendirilmesi (Dr. Gürkan Yenice)

12. Mesane tümörü olgularında, endoskopi endikasyonu konulan diğer hastalarda CİS araştırması amacıyla random biyopsi alınması (Dr. Taylan Özgür Kaya)

13. Ergene Nehir çevresinde ve Trakya’da yaşayan ürotelyal tümörlü olguların tümörlü ve   normal epitelinde, kanda ağır metallerin incelenmesi ve nehir kirliliği ile ilişkisinin değerlendirilmesi (Dr. Muammer Yolal )

                                    PROJELER

1. Mesane tümör tanı ve rekürrensinin gösterilmesinde FISH (fluoresence in situhybridization) yönteminin etkinliği: flow cytometry, NMP-22 ve BTA ile karşılaştırmalı çalışma.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman İNCİ.

Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBAP-595, 2003.

2. Mesane tümörlü hastalarda doku “İnsülin benzeri büyüme faktörü (IGF)-1 düzeyi ile evre ve grade arasındaki ilişkisi.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman İNCİ.

Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBAP-654, 2005.

3. Mesane tümörü olgularında, endoskopi endikasyonu konulan diğer hastalarda CIS

araştırması amacıyla random biyopsi alınması.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman İNCİ.

Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu, TÜBAP-26, 2008

4. Ergene Nehir çevresinde ve Trakya’da yaşayan ürotelyal tümörlü olguların tümörlü ve  normal epitelinde, kanda ağır metallerin incelenmesi ve nehir kirliliği ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman İNCİ.

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu, TÜBAP-43, 2012

5. Ergene Nehri çevresinde ve Trakya’da yaşayan böbrek tümörlü olguların tümör ve normal dokularında, böbrek biopsisi yapılma endikasyonu olan olguların böbrek dokularında ve kanda ağır metallerin araştırılması ve nehir kirliliği ile ilişkisinin değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Osman İNCİ.

Trakya Üniversitesi Bilimsel araştırma Fonu, TÜBAP-88,2012

 

ATIFLAR (SCI-Expended kapsamında)

 

1. TUNCBİLEK N, KAPLAN M, ALTANER S, ATAKAN IH, SÜT N, INCİ O, DEMİR MK. Value of dynamic contrast-enhanced MRI and correlation with tumor angiogenesis in bladder cancer. AJR Am J Roentgenol. 192(4):949-55, 2009.

 ( 6 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

2. YURUT-CALOGLU V, CALOGLU M, KAPLAN M, INCİ O. Pre-treatment hemoglobin levels are important for bladder carcinoma patients with extravesical extension undergoing definitive radiotherapy. Asian Pac J Cancer Prev. 10(6):1151-7, 2009.

1 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

3. KAPLAN M, ATAKAN IH, AYDOGDU N, AKTOZ T, SEREN G, PUYAN F, TOKUC B, INCI O: Influence of N-acetylcysteine on renal toxicity of cadmium in rats. Pediatric Nephrology. 2008. 8 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

 

4. KAPLAN M, ATAKAN IH, BILGI S, INCI O: Case report: Subcutaneous metastasis from small cell carcinoma of the prostate. Int Urol Nephrol. 39(1):157-160, 2007.

2 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

 

5. ATAKAN IH, KAPLAN M, SEREN G, AKTOZ T, INCI O: Serum, urinary and stone zinc, iron, magnesium and copper levels in idiopathic calcium oxalate stone patients. Int Urol Nephrol 39: 351-356, 2007.

6 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

 

6. KAPLAN M, ATAKAN IH, KAYA E, AKTOZ T, INCI O. Giant prostatic urethral calculus associated with urethrocutaneous fistula. Int J Urol.May; 13(5): 643-4, 2006.

3 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

 

7. INCI O, KAPLAN M, YALCIN O, ATAKAN IH, KUBAT H. Renal angiomyolipoma with malignant transformation, simultaneous occurrence with malignity and other complex clinical situations. International Urology and Nephrology; 38(3-4), 417-426, 2006.

3 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

 

8.KAPLAN M, ATAKAN IH, AKTOZ T, INCI O: Giant unilateral abdominoscrotal hydrocele in an adult: Case report. Int Urol Nephrol. 38(3-4):667-670, 2006.

2 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

 

9. ATAKAN IH, PEKINDIL G, ALAGOL B, INCI O. A new cause of curvilinear renal calcification: calcified hydrocalycosis. European Journal of Radiology, 31: 16-9, 2000.

2 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

 

10. PEKINDIL G, ATAKAN IH, KAYA E, BILGI S, INCI O. Bilateral synchronous granulomatous orchitis: gray scale and colour Doppler sonographic findings. European Journal of Radiology, 31: 201-3, 1999.

6 kez atıf yapılmıştır) (Web of Science).

DİĞER KİTAPLAR

1-Trakya(istanbulun işgaline) direniyor,(Editör) Cumhuriyet Kitap 2008

2-Susturulan Akedemya, Bellek yayınevi 2010

3- Kilit taşı, Bellek yayınevi, 2012

4- Asırlardır omuz omuza, Bellek yayınevi, 2013

5- Trakyada çevre sorunları,( Editör) Türkiye Barolar Birliği yayınları 2014

6- Ergene Derin Deniz Deşarjı Projesi ve Marmara denizi,(orak inceleme raporu)Türkiye Barolar Birliği yayınları:291 Şen matbaa, 2015 

 

Prof. Dr. Osman İNCİ

 • Üroloji
 • 284 236 10 10