İletişim ve Hasta Memnuniyeti Eğitimi

20 Haziran 2019

Hasta Kabul – Sekreterya ve Vezne personellerimizin katıldığı  ‘’İletişim ve Hasta memnuniyeti’’ konulu eğitimimiz,  12.06.2019 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.

Posted in Genel