Misyonumuz

Hastasına değer veren, konusunda uzman hekim ve sağlık çalışanları ile kalite standartlarına uygun, nitelikli etik tıp anlayışı ve günümüzün sunduğu son teknolojik uygulamalarla sürekli gelişen sağlık hizmeti sunmak.

Toplumun her kesiminden hastaya nitelikli etik tıp anlayışı ve son teknolojik uygulamalarla, uygun ekonomik koşullarda, Uluslararası Kalite Standartlarında sağlık hizmeti sunmak, insana değer veren üstün nitelikli hekimler ve sağlık çalışanları ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve kurumumuz bünyesinde güven içinde mutlu çalışmalarını sağlamak.

Vizyonumuz

Ekip ruhu ve anlayışı içerisinde yüksek kalite de sağlık hizmeti sunmak , bölgemizde ve ülkemizde lider olmak , hasta ve çalışan memnuniyetinde ülkemizde hizmet veren kurumlar arasında ilk sırada yer almak.

Hastane olarak Türkiye de model, Uluslararası platformda örnek gösterilen bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. Hedef sürecinde, üstün nitelikli ekibi ve modern altyapısı ile yurt içinden ve yurt dışından tüm hastalarımıza en yüksek kalitede eşit sağlık hizmeti sunarak, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini oluşturmak, kendilerini güven içinde hissettikleri bir kuruluş olmayı hedeflemektir.

Değerlerimiz:

 • Ulaşılabilirlik
 • Güler yüzlülük
 • Saygınlık
 • Hijyenik ortam
 • Hasta mahremiyeti
 • Etkili iletişim
 • Takım çalışması
 • Hasta ve çalışan güvenliği
 • Kalite ve sonuç odaklılık

 

Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

 • Sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm hastanede uygulanmasını sağlamak
 • Hastanemizde Kalite Kültürünün oluşturulmasını sağlamak
 • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanmak
 • Hasta ve Çalışan Güvenliğine uyumlu hastane altyapısı ve konforu ile nitelikli sağlık hizmet sunmak
 • Hedeflere ulaşmak amacıyla hizmetlerin sürekliliğini ölçmek
 • Kalite Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, geliştirmek ve iyileştirmek
 • Kalite yönetimi konusunda değişim ve gelişmelere paralel olarak hizmet kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla personelin sürekli öğrenmesine yönelik bir sistem geliştirmek
 • Yılda 4 (dört) kez  Bina Turları yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzluklara yönelik iyileştirme yapmak
 • Yılda 2 (iki) kez Öz Değerlendirmeler yaparak analiz sonuçlarına göre uygunsuzluklara yönelik iyileştirme yapmak
 • Klinik Kalite Ölçme ve Değerlendirme Rehberi doğrultusunda ilgili sağlık olgularının bölüm kalite sorumlusu tarafından takibinin yapılması, veri kalitesinin iyileştirilmesi ve uygunsuzluk durumunda iyileştirme çalışmalarının yapılmasının sağlanmak.
 • Hastanemiz Eğitim Planı doğrultusunda zorunlu eğitimlerin, hizmet içi eğitimlerinin, İSG eğitimlerinin ve Hasta- Hasta Yakını Eğitimlerinin yapılmasını sağlamak
 • Kalite Göstergeleri ve Klinik Kalite Göstergeleri ile ölçme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının başlatılmasını sağlamak
 • Personelin çözümün bir parçası olduğu anlayışını tüm çalışanlara benimsetmek
 • Hizmet sunumundaki görevlilere, kalitenin geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu anlayışı ve yaklaşımını benimsetmek
 • Hasta haklarını gözetmek ve hasta memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı kapsamında hastanemizde çalışan güvenliğini sağlamak
 • Hastane yetkinlik ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak özellikli birimlerde çalışan personellerin yetkinliklerinin artırılmasının sağlanması ve bu kapsam da sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak
 • Tıp etiğinden ve yasal mevzuatın gereklerinden ödün vermemek
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)’nde hastalara ait sağlık kayıtlarının kurumsal düzeyde bilgi mahremiyetini sağlamak
 • Tüm sağlık hizmeti süreçlerinde hastanın mahremiyetini sağlamak
 • Personelin katılımı sağlanarak ekip ruhu oluşturacak planlama ve uygulamaları gerçekleştirmek
 • Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemeler ile uygun alanlara taşınmasını sağlamak
 • Hasta mahremiyetini her koşulda korumak
 • Hastanemizde bilgi mahremiyetini sağlamak
 • Yatan hastaların bakım ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesini sağlamak
 • Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak
 • Hasta Haklarının takibinde ve çözümünde başlatılan iyileştirme faaliyetlerini takip etmek
 • Tıp alanındaki günlük gelişmeleri yakından takip ederek bilgi ve teknolojiyi kullanmak
 • Sektöründe bölgede öncü ve birinci kuruluş olmak
 • Kaliteli hizmeti toplumun geniş bir kesimine sunmak