Ziyaretçi ve Refakatçı Politikamız

 • Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve tedavi sürecindeki hastaların huzur ve sükûnlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilmelidir.
 • Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin ziyaret politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esasları hakkında ilgili sağlık çalışanlarımızdan (Karşılama yönlendirme) bilgi almadan hasta ziyareti gerçekleştirmemeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
 • Güvenli bir sağlık hizmeti sunumu için hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde aşağıda belirlenmiş olan hususlara dikkat etmeniz önemlidir:
 • Hasta ziyaretini, hastanemizin belirlediği ziyaret saatleri içinde yapılmaktadır.
 • Ziyaret saatleri hastalarımızın bakım ve dinlenme zamanları dikkate alınarak düzenlenmiştir.
 • Hastanemizde ziyaret saatleri 14.00 ve 17.00-21.00 olarak belirlenmiştir.
 • Hastamızın sağlığı açısından ziyarete gelen kişilerin hasta odasında kalma süreleri çok uzun olmamalıdır. Bunun için ziyaret süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmıştır ve odada 2 kişiden fazla sayıda ziyaretçi olmamasına özen gösterilmelidir.
 • Hastanızı takip eden doktorun hasta ziyaretine izin vermediği özel durumlarda,
 • Toplumda salgın varlığında,
 • Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ziyaret kısıtlaması getirilebilir.
 • Hastanızın ziyaretinizi istemediği durumlarda ziyaretiniz kabul edilmeyecektir. Bu durumlarda lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Ateş, öksürük, aksırık gibi şikayeti olanlar,
 • Bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler,
 • Enfeksiyon almaya yatkın (İmmün sistem yetersizliği) olan kişilerin hasta ziyaretinde bulunmamaları önemlidir.
 • Çocuk ziyaretçi mümkün olduğunca kabul edilmemekle birlikte bazı durumlarda çocukların hasta ziyaretinin hasta iyileşmesi üzerinde olumlu etkileri olduğundan enfeksiyon kontrol ilkelerine uymak kaydı ile hastanın çocuklarına ve kardeş- arkadaş ziyaretine izin verilebilir.
 • Arkadaş-kardeş ziyareti kontrollü olarak 5 dakika ile sınırlı tutulmuştur.
 • Hastaların sağlığı açısından gürültü kirliliği nedeni ile hastane içinde cep telefonları sessiz moduna ayarlanarak kullanınız.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası mutlaka el hijyeninize özen gösteriniz; ellerinizi yıkayınız ve/veya dezenfekte ediniz.
 • İzolasyon altına alınmış olan hasta ile temas gerektiren durumlarda izolasyonun kategorisine uygun olarak gereken önemlerin alınmasında sağlık personeli tarafından belirtilen talimatlara uyunuz.
 • Ziyaret sırasında hasta oda kapısında asılı uyarı gördüğünüzde hemşire ile görüşmeden hasta odasına girmeyiniz.
 • Hastalarımızın rahatı için ziyaretiniz esnasında hasta odaları ve hastane koridorlarında yüksek sesle konuşmayınız ve gürültü yapmayınız.
 • Hasta ziyaretlerinde hastanın sağlığı açısından yanınızda yiyecek getirmemeniz rica olunur.
 • Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır.
 • Ziyaret sırasında, hastanın ve kendi sağlığınız açısından ortamdaki eşya / alanlara, hastaya bağlı bulunan ekipmanlara dokunmamaya ve hasta yatağına oturmamaya lütfen dikkat ediniz.
 • Ziyaretiniz sırasında hasta ve yakınlarının mahremiyetine özen gösteriniz.
 • Hastalarımızın yanında (kendisine zararı olabileceği için) duygusal durumunuzu yansıtacak ağlama, bağırma gibi davranışlarda bulunmamaya dikkat ediniz.
 • Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için düzenlenmiştir. Hassasiyet gösterdiği için tüm hasta, refakatçi ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.
 • Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalarımız için bu ünitelere özel ziyaret kuralları belirlenmiştir. Hastanızın Yoğun Bakım Ünitesi’nde olması halinde görevli kişilerce size verilen talimat ve uyarılara uyunuz.

Refakatçi Politikası

 • Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz.
 • Güvenli bir sağlık hizmeti sunumu için hastanemizde bulunduğunuz süre içerisinde aşağıda belirlenmiş olan hususlara dikkat etmeniz önemlidir:
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Refakatçi hastanın hastalığı hakkında bilgi verilmesi gereken kişi olarak hasta tarafından yetkilendirilmiştir.
 • Refakatçi hasta kabul yatış işlemi esnasında hastanın rızası ile belirlenir. İletişim bilgileri ve imzası ile kayıt altına alınır.
 • Çocuk hastaların refakatçisi yasal vasisidir. Zorunlu hallerde yasal vasisinin izin verdiği 2. derece akrabaları refakatçi olabilir.
 • Refakatçi değişiminde mutlaka ilgili klinik hemşiresine bilgi verilmeli ve onay prosedürü tekrarlanmalıdır.
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım etmelidir.
 • Refakatçi ilgili klinik hemşiresi tarafından “Bölüm Uyum Eğitimi” almalıdır.Refakatçi kendisine verilen “El Hijyeni Eğitimi” ne uygun olarak gerekli hallerde ellerini yıkamalı, yıkayamadığı durumlarda odada bulundurulan el antiseptiği kullanılmalıdır.
 • Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, refakatçilerin; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, odalarda bulunan televizyonları başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanması önemlidir.
 • Refakatçi zorunlu durumlar dışında hastanın yanından ayrılmamalıdır. Gerekli hallerde mutlaka ilgili klinik hemşiresine bilgi vermelidir.
 • Refakatçilerin hastane dışından yiyecek ve içecek getirmemesi, diyetisyen kontrolü olmayan hiçbir yiyeceği hastaya vermemesi gerekmektedir.
 • Hastane içerisinde tütün ve alkol kullanımı yasalar ve hastane kurallarına göre yasaktır.
 • Refakatçi genel hastane kurallarına uymakla yükümlüdür. İhlali halinde, hastanıza refakat durumunuz kabul edilmeyecektir.
 • Tüm bunların dışında refakatçi olarak, hastanın sağlığı açısından herhangi bir sorun olduğu zaman öncelikle ilgili klinik hemşirelerine bilgi vermelidir. İlgili klinik hemşirelerinin bilgisi dışında herhangi bir müdahalede bulunulmamalıdır.
 • Yoğun Bakım ünitelerinde hastanın yanında refakatçi bulundurulmamaktadır.

 

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmet verebilmek için düzenlenmiştir. Hassasiyet gösterdiği için tüm hasta, refakatçi ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz.