Hastanemiz acil servisine başvuran Çocuk yaş grubundaki (0-16) yaş hastalarımız acil servis hekimince değerlendirilip lüzumu halinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanına danışılmakta ve gerektiğinde konsültasyon istenmektedir.

Yetişkin hastalarımızın ise teşhis ve tedavileri Acil servis hekimi tarafından yapılır.Acil servis Hekiminin gerekli görmesi halinde (Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum,Kardiyoloji,Genel Cerrahi,Göz hastalıkları,Kulak Burun Boğaz,Dahiliye,Üroloji,Cildiye,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,Anestezi ve Reanimasyon ve Radyoloji branş hekimlerince konsültasyon yapılır.Hastalığın tanı ve teşhisi multidisipliner bir çalışma ortamında değerlendirilip sonuçlanır.

Choose Your Schedule