• KOAH ( Kronik Bronşit, anfizem)
  • Astım Alerji
  • Pnömani (Zatürree)
  • Tüberküloz
  • Akciğer tümörleri
  • Diğer Akciğer  Hastalıkları ( Sarkoidoz,Plörezi,Pulmoner Emboli  vb.)
  • Sigara Bıraktırma
  • Solunum Fonksiyon testleri
  • Akciğer görüntüleme

Choose Your Schedule