• Kalp damar hastalıkları polikliniği
  • Hipertansiyon
  • Koroner yoğun bakım ünitesi
  • EKG
  • EKOKARDİYOGRAFİ
  • EFOR TESTİ
  • RİTİM HOLTER
  • TANSİYON HOLTER
  • DAMAR HASTALIKLARININ TANI VE TAKİBİ İÇİN
  • KAROTİS POPPLER ( ARTERİYEL VE VENÖZ)

Choose Your Schedule