Biyokimya

Hormon

Hematoloji

İmmunoloji

Alerji

Mikrobiyoloji

BİYOKİMYA ,HORMON ,HEMATOLOJİ

Laboratuvarımız 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Rutin biyokimya analizleri ( glikoz,böbrek fonksiyon testleri,karaciğer fonksiyon testleri,lipid profili,LDH,CK,CK-MB,Bilirubin,serum potansiyeli,CPR,Demir,Demir bağlama,vb) analizler yapılmaktadır.

MİKROBİYOLOJİ

Brucella,Hepatit A,hepatit B,hepatit C,HIV ,toksoplazmoz,rubella ve sitomegalovirus testleri günlük olarak çalışılmaktadır.

DÖNEMSEL SAĞLIK TARAMASI CHECK-UP

Hekim muayenesi sonrası gerekli biyokimya,mikrobiyoloji,radyoloji,kardiyoloji tetkikleri istenmektedir.

Laboratuvarımız,isteme göre değişik “check – up “panelleriyle hizmet vermektedir.

Tam kan sayımı,Eritrosit sedimantasyon hızı,Açlık kan şekeri,Üre kreatinin,AST (SGOT) ALT ( SGPT) ,Total kolesterol ,HDL Kolesterol,LDL Kolesterol,Trigliseridler ,CPR ,TSH,HBsAg,Anti –HCV,İdrar Tahlili

Standart testler,kansızlık,karaciğer hastalıklrı (gizli sarılık,alkolik karaciğer hastalığı)böbrek hastalıkları,kalp hastalıkları,tiroid hastalıkları hakkında bilgi.

Muayene sonuçları yaş,cinsiyet ve ailesel risklere göre istenen diğer testlerde laboratuarımızda yapılmaktadır.

Choose Your Schedule