HAKKIMDA

Doğum Yeri: Amasya E-mail :vuslatgurlu@ekolhastanesi.com
Eğitim
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (İhtisas)
İş Deneyimi
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Özel Ekol Hastanesi
Üyelikler
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
Yabancı Dilleri
 • İngilizce
Hakkımda
1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 1992-1997 tarihleri arasında  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD’ da ihtisas yaptım. Aynı kurumda 2000’ de Yard. Doç. Dr. , 2008’ de Doçent Dr. ve 2016’ de Profesör Dr. ünvanlarını almaya hak kazandım.

Göz hekimi olarak deneyimli olduğum alanların başında; katarakt cerrahisi, glokom ve şaşılık cerrahileri, ve retina hastalıkları sayılabilir.

ULUSLARARASI YAYINLAR

 1. Corneal endothelial cell analysis in two patients with Wilson’s Disease and Kayser-Fleischer rings. Gürlü E, Gürlü V. Turk Med Stud J 2022;9(1):33-5.

2.       Diplopia in Cases With Type 1 Duane Retraction Syndrome. Birgül R, Gürlü V. Cureus 2021 Jun 20;13(6).

 1. Naturel course of vitreomacular traction in eyes with diabetic retinopathy and factor associated with spontaneous release . Garip R, Çınar AK, Çınar AC, Gürlü V. Retina 2021 Aug 1;41(8):1668-1674.

4.       Prognostic factors associated with the course of vitreomacular traction in eyes with age-related macular degeneration. Garip R, Çınar AK, Çınar AC, Sakallıoğlu AK, Güçlü H, Gürlü V . Photodiagnosis Photodyn Ther 2022 Jul 20; 40:103025.

 1. Neferine inhibits epidermal growth factor-induced proliferation and migration of retinal pigment epithelial cells through downregulation p38MAPK and PI3K/AKT signalling. Özal SA, Gürlü V, Turkekul K, Güçlü H, Erdoğan S. Cutan Ocul Toxicol. 2020 Jun;39(2):97-105.

 

 1. Optical biometry-based axial length alterations after intravitreal dexamethasone implant. Özal SA, Küpeli A, Özal E, Gürlü V. Arq Bras Oftalmol. 2019;82(3):195-199.

 

 1. Comparison of corneal endothelial cell analysis in patients with uveitis and healthy subjects. Güçlü H, Gürlü V. Int Ophthalmol. 2019; 39(2), 287-294.

 

 1. Comparison of topical nepafenac 0.1 with intravitreal dexamethasone implant for the treatment of Irvine-Gass syndrome. Güçlü H, Gürlü V. Int Ophthalmol. 2019; 2(12), 258-267.

 

 1. Esculetin Protects Human Retinal Pigment Epithelial Cells from Lipopolysaccharide-induced Inflammation and Cell Death. Özal SA, Türkekul K, Gürlü V, Güçlü H, Erdoğan S. Curr Eye Res 2019, Sep;43(9):1169-1176.

 

 1. Metabolic Syndrome May Exacerbate Macular and Retinal Damage in Psoriasis Vulgaris. Korkmaz S, Güçlü H, Hatipoğlu EŞ, Fıçıcıoğlu S, Gürlü V, Özal SA. Ocul Immunol Inflamm, 2019 ;27(5):798-804.

 

 1. Retinal ganglion cell complex and peripapillary retinal nerve fiber layer thicknesses following carotid endarterectomy. Güçlü O, Güçlü H, Chousein -Hüseyin S, Korkmaz S, Yüksel V, Canbaz S, Gürlü V. Int Ophthalmol. 2019, 39(7), 1523-1531.

 

 1. Effects of cisplatin-5-fluorouracil combination therapy on oxidative stress, DNA damage, mitochondrial apoptosis, and death receptor signalling in retinal pigment epithelium cells. Güçlü H, Doğanlar ZB, Gürlü V,Özal SA, Doğan A, Turhan MA, Doğanlar O. Cutan Ocul Toxicol. 2018; 37(3), 291-304.
 2. Effects of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors on Macular Ganglion Cell Complex Thickness and Peripapillary Retinal Nerve Fiber Layer Thickness. Güçlü H, Görgülü Y, Gürlü V, Köse ÇR, Özal SA, Çalıyurt O. Curr Eye Research. 2018; 43(4), 547-552.

 

 1. Comparison of long-term results of trabeculectomy to treat pseudoexfoliative glaucoma and primary open angle glaucoma. Gürlü V, Güçlü H, Özal SA, Benian Ö, Alimgil L. Int J of Ophthal

 

 1. Increased fibrinogen to albumin ratio in ischemic retinal vein occlusions. Güçlü H, Özal SA, Gürlü V, Sayılan ÖG, Özgün E. Eur J Ophthalmol, 2017 27(6), 735-739.

 

 1. Thickness changes in foveal, macular, and ganglion cell complex regions associated with Behçet uveitis during remission. Gürlü V, Güçlü H, Özal SA. Eur J Ophthalmol, 26(4), 347-350.

 

 

 1. Güçlü H, Gürlü V, Özal SA, Gürsel ÖZ . Prognostic factors for stereopsis in refractive accomodative esotropia. Pak J Med Sci. 2015, 31(4), 807-811.

 

 1. Güçlü H, Özal SA, Gürlü V, Birgül R. Elevated Neutrophil Lymphocyte Ratio in Recurrent Optic Neuritis. J Ophthalmol. 2015; 1-5.

 

 1. Gencer B, Gürlü VP. Evaluation of parameters affecting measurement quality of dynamic contour tonometry. Balkan Med J. 2011; 28 (3): 229–231.

 

 1. Gürlü VP, Erda N. Diagnostic occlusion test in intermittent exotropia. 2008; 12(5): 504–506.

 

 1. Tomatır DK, Erda N, Gürlü VP. Effects of different contact lens materials and contact lens-wearing periods on conjunctival cytology in asymptomatic contact lens wearers. Eye and Contact Lens. 2008; 34(3): 166–168.

 

 1. Gürlü VP, Esgin H, Benian Ö ve Erda S. The factors affecting visual outcome in open globe injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(4): 294–299.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML, Esgin H. Fluorescein angiographic findings in cases with intermediate uveitis in the inactive phase. Can J Ophthalmol. 2007; 42(1): 107–109.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil LA. Retinal nerve fiber analysis and tomography of the optic disc in eyes with tilted disc syndrome. Ophthalmic Surg Lasers and Imaging. 2005; 36(6): 494–502.

 

 1. Baran NV, Gürlü VP, Esgin H. Long-term macular function in eyes with central serous chorioretinopathy, Clin Exp Ophthalmol. 2005; 33(4): 369–372.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil LA, Benian Ö. Topographical analysis of the visual field in tilted disk syndrome. Retina. 2002; 22(3); 366–368.

 

 1. Özelce R, Gürlü V, Güçlü H, Özal A. Coexistence of optic pit and coloboma of iris, lens and choroid: a first case report. Arq Bras Ophthalmol. 2016 Sep-Oct;79(5):328-329.

 

 1. Kinyas S, Özal A, Güçlü H, Gürlü V, Esgin H, Gürkan H. Von Hippel- Lindau (VHL) disease; the clinical manifestations and genetic of two cases from a single Balkan J of Med Gen.

 

 1. Otranto D, Sakru N, Testini G, Gürlü VP, Yakar K, Lia RP, Dantas-Torres F, Bain O. Case report: First evidence of human zoonotic infection by Onchocerca lupi (spirurida, onchocercidae). Am J Trop Med Hyg. 2011; 84(1); 55–58.

 

 1. Gürlü VP, Demir M, Alimgil LA, Erda S. Systemic and topical fresh-frozen plasma treatment in a newborn with ligneous conjunctivitis. Cornea. 2008; 27(4); 501–503.

 

 

 1. Gürlü VP, Benian Ö. Late dislocation of an anterior chamber intraocular lens into the vitreous. Int Ophthalmol. 2007; 27(1): 55–57.

 

 1. Gürlü VP, Erda N. Corneal bee sting-induced endothelial changes. 2006; 25(8): 981–983.

 

 1. Tütüncüler F, Acunaş B, Hiçdönmez T, Deviren A, Pelitli V. Wolf-Hirschhorn syndrome with posterior intraorbital coloboma cyst: An unusual case. Brain Dev. 2004; 26(3); 203–205.

 

 1. Gürlü VP, Demir M. Reply. Cornea. 2009; 28(1): 123.

 

 1. Turgut, N, Gürlü VP, Çelik Y, Utku U, Erda S. A case of blepharospasm with retinitis pigmentosa. Yeni Symposium. 2006; 44(4); 169–171.

 

 1. Dervişoğlu S, Gürlü VP, Erda N. Anizometropik ambliyopi olgularında iki göz arasında refraktif kusur farkına neden olan faktörler. Balkan Med J. 2006; 23(2): 60-69.

 

 

ULUSAL YAYINLAR

 

 1. Güçlü H, Özal SA, Gürlü V, Esgin H. Pediatrik Hastalarda Uzun Dönem Travmatik Katarakt Sonuçları. Glokom Katarakt, 2017, 12(2), 88-92.

 

 1. Güçlü H, Gürlü V, Dolgun Altıntaş ZN, Şahin G, Özal SA. Görsel Semptomplar ile Başvuran Hamileliğin İndüklediği Hipertansiyon, Preeklampsi ve Eklampsi Hastalarında Gelişen Retinopatinin Özellikleri. Retina-Vitreus, 2017, 26(1), 11-13.

 

 

 1. Özelce R, Gürlü V, Özal A, Güçlü H, Esgin H. Retina ven tıkanıklığına bağlı makula ödeminde intravitreal deksametazon implantın etkinliği. Ret-Vit. 2016; 24: 151-56.

 

 1. Rodoplu S, Alimgil LA Gürlü VP. Trabekülektomi Sonrası Erken Dönem Refraktif Parametrelerdeki Değişiklikler. Glokom-Katarakt. 2007; 2(1): 43-46.

 

 

 1. Gürlü VP, Samut S, Özkan H, Alimgil LA. Yaşın retinal sinir tabakası kalınlığı ve GDx’ in standart parametreleri üzerine etkisi. Türk Oftalmol Gaz. 2006; 36: 160-165.

 

 1. Gürlü VP, Bülbül ED, Erda S. Nonkontakt speküler mikroskop ile yapılan otomatik endotel hücre analizlerinin tekrarlanabilirliği. Türk Oftalmol Gaz. 2006; 36;300-305.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML, Bülbül ED, Rodoplu S. Taşınabilir aplanasyon tonometrelerinin ölçüm sonuçlarının Goldmann aplanasyon tonometresi ile karşılaştırılması. MN Oftalmol Derg. 2005; 12(4): 284-287.

 

 1. Gürlü VP, Esgin H. Santral retinal ven oklüzyonlu olgularda neovasküler glokom gelişimini etkileyen faktörler. Ret- Vit. 2005; 13: 39-43.

 

 1. Samut S, Gürlü VP, Alimgil LA. Tarayıcı laser polarimetre ölçümlerinin tekrarlanabilirliği. MN Oftalmol Derg. 2005; 12: 35-37.

 

 1. Gürlü, VP, Alimgil LA, Esgin H. Santral seröz korioretinopatinin tanı ve izleminde tarayıcı lazer tomografi. Ret-Vit. 2005; 13: 179-182.

 

 

 1. Rodoplu S, Esgin H, Alimgil LA, Benian Ö, Gürlü VP. 5.7 mm sağ üstten saydam kornea kesisi ve üstten skleral tünel kesi ile fakoemülsifikasyon cerrahisinin postoperatif astigmatizmaya etkisi. MN Oftalmol Derg. 2005; 12(4); 280-283.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil LA. Psödoeksfoliasyon sendromlu olgularda glokom gelişme riski. Türk Oftalmol Gaz. 2004; 33: 371-375.

 

 

 1. Özkan H, Gürlü VP, Alimgil LA. Pupilla dilatasyonunun tarayıcı laser polarimetre sonuçlarına etkisi. Türk Oftalmol Gaz. 2004;34: 429-432.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil LA. Travmatik hifemalı olgularda traneksamik asit kullanımının sekonder kanamayı önlemedeki etkinliği. Türk Oftalmol Gaz. 2003; 33:199-203.

 

 1. Gürlü VP, Esgin H. Diabetik vitre içi kanamalarda resorbsiyon süresini etkileyen faktörler. Ret-Vit. 2003; 11: 42-46.

 

 1. Esgin, H., Gürlü VP, Yapıcı B. Tanısal kontakt lense bağlı endemik akut bakteriyel konjonktivit. Türkiye Klin Oftalmol. 2000; 9(2): 127-129.

 

 1. Mutlu Z, Alimgil ML, Pelitli V, Erda S. Trabekülektomi sonrası gelişen enkapsüle bleblerin iğneleme yöntemi ile tedavisi. MN Oftalmol Derg. 1999; 6: 212-215.

 

 1. Alimgil ML, Çınal A, Benian Ö, Pelitli V, Yoleri T. Normal olgularda % 1/4 ve % 1/8’lik klonidin hidrokloridin göz içi basıncı ve kardiyovasküler sistem üzerine olan etkileri. Türkiye Klin Oftalmol . 1995; 4: 301-304.

 

 1. Güçlü H, Özal A, Gürlü VP, Kinyas Ş, Esgin H. Escherischia Coli’ ye bağlı gelişen endojen endoftalmi ve yönetimi. Yayına kabul edildi.

 

 1. Gürlü VP, Özal A, Güçlü H. Corneal endothelial damages after abuse of topical proparacaine. Türkiye Klin Oftalmol. DOI: 10.5336/ophthal.2015-46867.

 

 1. Elpeze B, Özal A, Güçlü H, Gürlü V, Esgin H. Serrasya Likefasiens baktyerisine bağlı gelişen keratit olgusu. Türkiye Klin Oftalmol. DOI: 5336/ophthal.2015-45621.

 

 1. Güçlü H, Özal A, Gürlü V, Şahin G, Dolgun N, Sayın C. Preeklampsi olgusunda geçici görme azlığı ve persistan kosantrik görme alanı defekti Türkiye Klin Oftalmol. 10.5336/ophthalmol. 2015-46567.

 

 

 1. Özdemir L, Tabakoğlu E, Gürlü VP, Hatipoğlu ON, Altıay G, Yılmam İ, Özlen B. Yağ Embolisi: Olgu Sunumu. Solunum. 2006; 8(4): 179-182.

 

 1. Gürlü, VP. Oküler alerjide güncel tedavi yaklaşımları. Trakya Üni Tıp Fak Derg. 2001;18(1): 57-60.

 

ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLDİRİLER

 

 1. Gürlü VP, Benian Ö, Erda S. Menstruel ocular migraine associated with monocular transient visual impairment and optic disc changes. 8th European Neuro-Ophthalmology society (EUNOS) Meeting, Özet Kitabı, 145, 2007.

 

 1. Gürlü VP. Pseudotumor cerebri associated with cyclosporine-A use in patients with ocular Behçet. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europen (SOIE), 2008.

 

 

 1. Gürlü VP. Side effects of low dose cyclosporine-A used in treatment of ocular Behçet Disease. The Second Meeting of the Society for Ophthalmo-Immunoinfectiology in Europen (SOIE), 2008.

 

 1. Gürlü VP, Benian Ö. Ocular surface disease index questionnaire and diagnostic tests. 9th Congress of the International Society Of Dacryology and Dry Eye, 2008.

 

 1. Benian Ö, Gürlü VP, Erda S. Canalicular laceration repair. 9th Congress of the International Society Of Dacryology and Dry Eye, 2008.

 

 1. Güçlü H, Özal A, Gürlü VP, Esgin H. Long-term results of pediatric traumatic cataracts. 19th ESCRS Meeting, 2015.

 

 1. Sakallıoglu A, Gürlü V, Güçlü H, Özal A. Secondary fungal keratitis onto toxic keratopathy: a case report. 19th ESCRS Meeting, 2015.

 

 1. Güçlü H, Özal A, Gürlü VP. Intravitreal ranibizumab for macular edema in patients with different diabetic retinopathy severity. 25th EASDec Meeting, 2015.

 

 1. Güçlü H, Özal SA, Gürlü V, Şahin G, Dolgun Altıntaş ZN. Preeklampsi olgularında gelişen retinopatinin özellikleri ve sonuçları. TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 2. Gürlü VP, Özal A, Güçlü H, Alp H. Glokom ve retina ven kök tıkanıklığı birlikteliği, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2015.

 

 1. Sübay E, Gürlü V Icare rebound tonometresi ile yapılan göz içi basıncı ölçümlerinin Goldmann aplanasyon tonometresi, pnömatik tonometre ile yapılan ölçümler ile karşılaştırılması, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 2015.

 

 1. Gürlü VP, Özal A, Benian Ö, Alimgil L. Psödoeksfoliatif glokomlu gözlerde trabekülektominin uzun dönem sonuçları, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.

 

 

 1. Elpeze B, Gürlü VP, Özal A, Esgin H. Hidroksiklorokine bağlı toksik retinopatinin erken tanısında optik koherens tomografinin rolü, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.

 

 1. Kinyas Ş, Esgin H, Özal A, Gürlü VP. Yaş tip makula dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab tedavisine 1 yıllık yanıtın değerlendirilmesi, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.

 

 

 1. Gürlü VP, Esgin H, Avşar G, Elpeze B. Remisyondaki oküler Behçet fovea, makula ve gangliyon hücre tabakası kalınlıklarının değerlendirilmesi, TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 141, Antalya, 2013.

 

 1. Avşar G, Erda S, Gürlü VP, Erda N. Ezotropyalı olgularda bilateral iç rektus geriletmesi sonrası konsekütif ekzotropya, TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 169, Antalya, 2013.

 

 

 1. Gürlü VP. İntermittant ekzotropyalı olgularda V pattern sıklığı, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 175, Girne, 2011.

 

 1. Benian Ö, Gürlü VP. Psödoeksfoliasyonlu gözlerde kornea endotel değişiklikleri, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 172, Antalya, 2006.

 

 1. Gürlü VP, Erda N. İntermedier ekzotropyalı olgularda tanısal kapama testi, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 115, Antalya, 2007.
 2. Baran NV, Gürlü VP, Esgin H. Santral seröz korioretinopatili olgularda geç dönemde makula fonksiyonları, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 120, İstanbul, 2003.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML. Pseudoeksfoliasyon sendromlu olgularda glokom gelişme riski, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 96, Ankara, 2002.

 

 1. Pelitli V, Tomatır DK, Erda N. Kontakt lens kullanımı öncesi ve sonrası impresyon sitolojisi. 32.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, Bursa, 1998.

 

 1. Mutlu Z, Alimgil ML, Pelitli V, Erda S. Trabekülektomi sonrası gelişen enkapsüle bleblerin iğneleme yöntemi ile tedavisi. 32.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, Bursa, 1998.

 

 1. Pelitli V, Erda N. Şaşılık ameliyatlarında limbal konjonktiva açılışı. TOD 28.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 22, Antalya, 1994.

 

 1. Erda N, Pelitli V. İntermittant diverjan strabismusta bilateral iç rektus kısaltması. TOD 28.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 21, Antalya, 1994.

 

 1. Cınar AC, Özal SA, Gürlü V, Güçlü H, Küpeli AC. Kontakt lens kullanımı sonrası Acanthamoeba keratiti. TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018.

 

 1. Küpeli ÇA, Gürlü V, ,Güçlü H, ,Özal SA, Çınar AC. PAINTBALLA BAĞLI OKÜLER TRAVMA OLGUSU. TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018.

 

 1. Küpeli ÇA, Sattarpannah S, Gürlü V, Güçlü H, Özal SA, Çınar AC. LAZER IŞIĞINA BAĞLI MAKÜLER HASAR. TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2018 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:5454624).

 

 1. Uğur M, Özal SA, Güçlü H, Gürlü V. Immunglobulin subgrup (G2) eksikliğine bağlı retinal vaskülit. 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4009717).

 

 1. Şambel M, Güçlü H, Özal SA, Gürlü V. Blefarit için önerilen göz kapağı temizleme şampuanının yanlış kullanımı sonucu gelişen korneal kimyasal yanık. TOD 51.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4009464).

 

 1. Anşin N, Gürlü V, Özal SA, Güçlü H. Tamoksifen retinopatisi. TOD 51. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2017 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:4947615).

 

 1. Elpeze B, Güçlü H, Özal SA, Kinyas Ş, Gürlü V. GOLDENHAR VE DUANE SENDROMLU BİR OLGU. 49.TOD Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 2015 (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:2172866).

 

 1. Birgül R, Gürlü VP, Özal H, Esgin H. Duane retraksiyon sendromlu olgularda diplopi varlığının araştırılması, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.

 

 1. Elpeze B, Esgin H, Özal A, Gürlü VP. Serratia liquefaciens’ e bağlı bakteriyel keratit, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.
 2. Özal A, Esgin H, Gürlü VP. Posterior mikroftalmi: Klinik ve görüntüleme bulguları ile olgu sunumu, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.

 

 1. Özelce R, Esgin H, Özal A, Gürlü VP. Optik pit ve uveal kolobom birlikteliği, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.

 

 1. Kinyas Ş, Esgin H, Özal A, Gürlü VP. Retinal hemanjioblastom ve Von Hippel- lindau Hastalıklı bir aile, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 2014.

 

 1. Bulut E, Gürlü VP. Bilateral konjenital persistant pupiller membranlı bir olgu ve eşlik eden diğer göz bulguları, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 571, Girne, 2011.

 

 1. Gürlü VP, Alan A. Künt göz travmalı olgularda geç dönem iridokorneal açı ve kornea endotel değişiklikleri, TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 357, Girne, 2011.

 

 1. Gürlü VP, Benian Ö. Neovasküler glokom tedavisinde ekvatoryal-siklokrioterapi etkinliğinin değerlendirilmesi, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 278, Antalya, 2008.

 

 1. Gürlü VP, Benian Ö, Çelik Y. Kayser Fleisher halkası bulunan gözlerde kornea endoteli hücre analizi, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 293, Antalya, 2008.

 

 1. Benian Ö, Gürlü VP. Latanaprost ve bimatoprostun santral kornea kalınlığı üzerine etkileri, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 368, Antalya, 2008.

 

 1. Gürlü VP, Benian Ö. Keratokonüs şiddeti ile kornea topografisi parametreleri arasındaki ilişki, TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 414, Antalya, 2008.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML. İntermedier üveitli olgularda kornea endoteli hücre analizi, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 214, Antalya, 2007.

 

 1. Yakar K, Gürlü VP, Esgin H. İnterferon kullanımına bağlı gelişen bir retinopati olgusu, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 271, Antalya, 2007.
 2. Kılıç E, Gürlü VP, Esgin H. Reaktif retina pigment epiteli hiperplazisi, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 270, Antalya, 2007.

 

 1. Gencer B, Gürlü VP. Dinamik kontür tonometresinin ölçüm kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, TOD 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 154, Antalya, 2007.

 

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML, Samut S. Elektrik çarpması sonucu oluşan makula deliğinin tarayıcı laser tomografi ile değerlendirilmesi, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 342, 2006.
 2. Gürlü VP, Esgin H, Benian Ö, Erda S. Açık göz küresi yaralanmalarında sonuç görme keskinliği üzerine etkisi olan faktörler, TOD 40. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 172, Antalya, 2006.

 

 1. Gürlü VP, Samut S, Özkan H, Alimgil ML. Normal olgularda retina sinir lifi kalınlığı, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 222, Antalya, 2004.

 

 1. Bülbül ED, Gürlü VP, Erda N. Normal olgularda santral ve parasantral korneal kalınlık ve hücre analizi, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 277, Antalya, 2004.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML, Bülbül ED, Rodoplu S. Taşınabilir aplanasyon tonometrelerinin ölçüm sonuçlarının Goldmann Aplanasyon Tonometresi ile karşılaştırılması, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 235, Antalya, 2004.

 

 1. Rodoplu S, Esgin H, Alimgil ML, BenianÖ, Gürlü VP. 7 mm sağ üstten saydam kornea kesisi ve üstten skleral tünel kesi ile fakoemülsifikasyon cerrahisinin astigmatizmaya etkisi, TOD 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 292, Antalya, 2004.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML, Esgin H. CSCR tanısında tarayıcı laser tomografinin yeri, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 177, İstanbul, 2003.

 

 1. Gürlü VP, Esgin H. Santral retinal ven oklüzyonlu olgularda neovasküler glokom gelişimi, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 203, İstanbul, 2003.

 

 1. Samut S, Gürlü VP, Alimgil ML. Tarayıcı laser polarimetre ölçümlerinin tekrarlanabilirliği. TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 215, İstanbul, 2003.

 

 1. Özkan H, Gürlü VP, Alimgil ML. Pupilla dilatasyonunun tarayıcı laser polarimetri sonuçlarına etkisi, TOD 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 214, İstanbul, 2003.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML. Tilted Disk sendromunda retinal sinir lifi analizi ve optik disk tomografisi. TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 201, Ankara, 2002.

 

 1. Gürlü VP, Alimgil ML. Tilted disk sendromlu olgularda görme alanının topografik indislerle değerlendirilmesi. TOD 34. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, 169, Antalya, 2000.
 2. Benian Ö, Esgin H, Pelitli V, Mısır M, Erda S. Nd:YAG kapsülotomi sonrası potansiyel görme keskinliğinin değerlendirilmesinde Heine Lambda 100 Retinometrinin değeri. 32.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, Bursa, 1998.

 

 1. Alimgil ML, Benian Ö, Çınal A, Pelitli V, Yoleri T, Erda S. Tek doz nonselektif beta blokere klonidin ve apraklonidin ilavesinin göz içi basıncı ve kardiyovasküler sistem üzerine etkisi. TOD 28.Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre Bülteni, Cilt II, 682-685, Antalya, 1994.

 

 1. Pelitli V, Gelişken F, Alimgil ML, Erda S. Üç aynalı kontakt lens ile fundus çizimi. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre Bülteni, Cilt :3, 1081-1083, Antalya, 1994.

 

 1. Çınal, A, Alimgil ML, Benian Ö, Pelitli V, Yoleri T. Oküler hipertansiyonlu hastalarda %1/4 ve %1/8’ lik klonidin hidrokloridin göz içi basıncı ve kardiyovasküler sistem üzerine olan etkileri. TOD 27. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre Bülteni, Cilt I, 255-262, Marmaris, 1993.

 

 1. Yoleri T, Alimgil LA, Benian Ö, Pelitli V. Oküler hipertansiyonlu hastalarda tek doz apraklonidin’ in göz içi basıncı ve kardiyovasküler sistem üzerine olan etkileri. TOD 27. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Kongre Bülteni, Cilt III, 1883-1887, Marmaris, 1993.

 

 1. Erda N, Pelitli N, Çınal A. Diverjan strabismusta bilateral iç rektus kısaltması. TOD 27. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Özet Kitabı, s109, Marmaris, 1993.

 

Prof. Dr. Vuslat GÜRLÜ

 • 284 236 10 10