Bu yıl 15 Kasım Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) günü olarak belirlenmiştir. KOAH gelişimi için en önemli risk faktörü sigara kullanımıdır, yanı sıra zararlı, toksik gaz ve parçaçıkların solunması KOAH’a neden olmaktadır.

Dış ve iç ortam hava kirliliği, mesleksel maruziyetler, genetik faktörler, yaşamın erken döneminde akciğer gelişimini olumsuz etkileyen prematür doğum, solunum sistemi enfeksiyonları geçirmiş olmak gibi durumlar da hastalık gelişmesine neden olmakta ve etki etmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir