Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, büyük devlet adamı, ulu önderimiz, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde, bir kez daha özlemle, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz.

Bugün 26 Ekim Hasta Hakları Günü. Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları…