Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 17.02.2021 tarihli almış olduğu karar istinaden; 26.03.2021 tarihinde, saat: 17:00’da, EKOL HASTANESİ Kocasinan Mah. Muammer Aksoy Cad. EDİRNE adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 Yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

İlan metnine erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.