Bugün 26 Ekim Hasta Hakları Günü.

Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Bildirge aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

 • Nitelikli tıbbi bakım hakkı
 • Seçim yapma özgürlüğü
 • Kendi kaderini belirleme hakkı
 • Bilinci kapalı hasta
 • Yasal ehliyeti olmayan hasta
 • Hastanın isteğine karşın yapılan girişimler
 • Bilgilendirilme hakkı
 • Gizlilik hakkı
 • Sağlık eğitimi hakkı
 • Onuruna ve özel yaşamına saygı talep etme hakkı
 • Dini destek alma hakkı